M
08:40 | 29/11/2018

Huyện Quốc Oai

Nâng cao đời sống văn hóa của người dân

(LĐTĐ) Để sớm cán đích huyện nông thôn mới (NTM), từ nhiều năm nay, Quốc Oai đã đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Các thôn làng, hộ gia đình cùng nhau thi đua xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.  

nang cao doi song van hoa cua nguoi dan Chú trọng phát triển giáo dục
nang cao doi song van hoa cua nguoi dan Đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo
nang cao doi song van hoa cua nguoi dan Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2018

Xác định xây dựng NTM phải gắn liền với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa cho người dân, những năm qua, huyện Quốc Oai đã phát động phong trào thi đua đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa gắn với phong trào thi đua xây dựng phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng và xây dựng NTM.

Phong trào xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa đã trở thành mục tiêu, động lực của mỗi làng, khu dân cư trên địa bàn huyện. Từ đó tạo phong trào thi đua sâu rộng trong sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Xây dựng NTM gắn liền với xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa là mục tiêu mà các xã, thị trấn ở Quốc Oai đều đặt ra.

Đến nay, toàn huyện có 52.808 hộ, trong đó có 48.307 hộ (đạt tỉ lệ 92%) đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, 46.471 hộ (đạt tỉ lệ 88%) đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tổng số làng đạt danh hiệu làng văn hóa là 95/96 (đạt tỉ lệ 99%).

Tổng số tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa là 4/5 tổng số tổ dân phố (đạt tỉ lệ 80%). Tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là 170, trong đó tổng số đạt danh hiệu văn hóa là 122/170 (đạt tỉ lệ 71,7%).

nang cao doi song van hoa cua nguoi dan

Huyện Quốc Oai chú trọng đầu tư cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao (Ảnh: N.H)

Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 85 thôn, tổ dân phố đã có nhà văn hóa đảm bảo tiêu chuẩn và diện tích, tuy nhiên một số điểm nhà văn hóa tại các địa phương còn thiếu các trang thiết bị bên trong, và một số hạng mục công trình phụ trợ.

Huyện đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao của huyện nhằm đáp ứng cao hơn nhu cầu thụ hưởng các giá trị văn hóa, tập luyện thể dục thể thao của nhân dân.

Hệ thống đài truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn hoạt động có hiệu quả, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin của nhân dân. Hoàn thành thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hoạt động và đầu tư nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn.

Đối với các di tích, lịch sử, trên địa bàn huyện Quốc Oai hiện có tổng số gần 300 di tích bao gồm: Đình, chùa, đền, quán, miếu, văn chỉ, nhà thờ họ. Trong đó có 83 di tích đã được xếp hạng: 01 di tích xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 51 di tích xếp hạng cấp tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, huyện Quốc Oai có nhiều loại hình văn hóa phi vật thể đặc sắc và có lịch sử lâu đời như: Hát Dô xã Liệp Tuyết, hát ví Hàm Rồng xã Tuyết Nghĩa, hát Tuồng thôn Dương Cốc xã Đồng Quang, hát Chèo xã Đại Thành, múa Rối nước xã Sài Sơn, văn hóa cồng chiêng, trang phục váy áo của phụ nữ Mường, bắn nỏ và các phong tục tập quán của người Mường ở xã Đông Xuân và Phú Mãn.

Trong thời gian tới, để các phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, huyện Quốc Oai sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của huyện, các xã, thị trấn tiếp tục xem xét đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt các vấn đề ở khu dân cư như: đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, bóc xóa biển quảng cáo rao vặt ở các khu dân cư, các vấn đề liên quan đến việc cưới, việc tang…

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương đủ điều kiện công nhận tiến hành tổ chức tổng kết phong trào và xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức đón bằng công nhận tại các khu dân cư để tạo sức lan tỏa hơn nữa trong nhân dân.

Lê Thắm

Nguồn :