M
10:19 | 06/01/2017

Năm kỷ cương hành chính 2017: Linh hoạt, sáng tạo trong mọi công việc

(LĐTĐ) Ngày 5/1, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 7. Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải  chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

nam ky cuong hanh chinh 2017 phai tao nhieu dot pha 47455 Năm kỷ cương hành chính 2017: Phải tạo nhiều đột phá
nam ky cuong hanh chinh 2017 phai tao nhieu dot pha 47455 ​Hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ

Tại phiên họp cuối năm, Hội nghị nghe và thảo luận về báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Thành ủy; Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2016 gắn với kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chương trình công tác năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố năm 2017; Báo cáo công tác tài chính của Đảng bộ Thành phố năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 của Thành phố; Công tác cán bộ...

nam ky cuong hanh chinh 2017 phai tao nhieu dot pha 47455
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thảo luận về các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với những kết quả nổi bật mà Thành ủy Hà Nội đã đạt được trong năm qua, cũng như phương hướng, kế hoạch được đề ra cho năm 2017.

Nhiều ý kiến tập trung làm rõ thêm một số nội dung về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy; việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng... Đặc biệt, các đại biểu đánh giá cao sự thay đổi trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy.

Về xây dựng tổ chức và đảng viên, năm qua, toàn Thành phố đã kết nạp được 13.852 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố đề ra.

Thành phố đã thành lập được 185 tổ chức Đảng, 411 tổ chức công đoàn, 12 tổ chức hội phụ nữ, 113 tổ chức đoàn, hội thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn. Đáng chú ý, về công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, năm 2016, Thành phố đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Qua rà soát, sắp xếp, đã giảm 59 phòng, ban; 39 trưởng phòng/ban, 143 phó phòng/ban; 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; 27 ban quản lý dự án, 2 Quỹ.

Theo Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lê Văn Thư, tư duy lãnh đạo và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành phố năm qua có nhiều đổi mới, thể hiện ở sự quyết liệt, chủ động, sáng tạo, thực tiễn trong việc quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng; đi sâu vào những công việc cụ thể trong từng lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Đồng quan điểm này, một số đại biểu nhận xét, tư duy lãnh đạo của Thành phố thời gian qua rất khoa học, sâu sắc, quyết liệt, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển của Hà Nội. Nhiều việc khó, đột xuất đã được Ban Thường vụ Thành ủy kiên quyết điều hành, chỉ đạo, đạt kết quả tốt, như việc cải tạo các hồ nước, cây xanh, sắp xếp bộ máy hành chính, tổ chức không gian đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, 2017 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất mục tiêu đạt kết quả cao hơn, toàn diện các lĩnh vực công tác của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy yêu cầu, các cấp, các ngành Thành phố cần linh hoạt, sáng tạo, phát huy nội lực, sức mạnh đoàn kết toàn dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 8,5 - 9%.

Đồng thời, làm tốt công tác quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông, xanh hóa Thành phố, chỉnh trang đô thị; thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; triển khai đồng bộ cơ chế một cửa, xây dựng chính quyền điện tử; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Bí thư Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu các cấp Thành phố tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập trung tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở; tăng cường đối thoại với nhân dân, phát huy trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết xử lý và thay thế các cán bộ suy thoái; rà soát, sàng lọc ngay, đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính.

Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, văn hóa ứng xử chuẩn mực nơi công sở…

Về chuẩn bị đón tết Nguyên đán Đinh Dậu, Bí thư Thành ủy yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị trong mọi tình huống, bảo đảm để mọi người dân đón tết Nguyên đán Đinh Dậu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

N. Công

Nguồn :