M
15:50 | 23/02/2018

Năm 2018 sẽ có khoảng 3.400 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2018, cả nước phấn đấu có ít nhất 37-38% số xã (khoảng 3.300-3.400 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 5% so với năm 2017./.

Nguồn :