M
09:04 | 29/05/2019

Mặt trận phải là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(LĐTĐ) Chiều 28/5, tại Hà Nội, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai Kết luận 62-KL/TW đã làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về kết quả 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

mat tran phai la trung tam cua khoi dai doan ket toan dan toc Cán bộ, đảng viên phải làm gương, tiên phong trong sử dụng hàng Việt
mat tran phai la trung tam cua khoi dai doan ket toan dan toc Mặt trận phải thể hiện rõ vai trò chủ trì đối với các tổ chức thành viên
mat tran phai la trung tam cua khoi dai doan ket toan dan toc Các tổ chức chính trị - xã hội và Liên hiệp ký giao ước thi đua năm 2019

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, qua 10 năm triển khai, MTTQ các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác, thông qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị.

Cấp uỷ Đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Mặt trận. Công tác phối hợp giữa chính quyền, các ban, ngành với MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội được tăng cường chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả hơn.

mat tran phai la trung tam cua khoi dai doan ket toan dan toc
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai Kết luận 62-KL/TW phát biểu tại buổi làm việc.

Qua 10 năm, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp ngày càng tăng và chất lượng cá nhân tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, Người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia trên các lĩnh vực thể hiện được tính tiêu biểu, đại diện, thiết thực với tổng số Ủy viên Ủy ban các cấp là 422.977 người, số lượng tổ chức thành viên ở cấp Trung ương tăng lên 2 lần, cấp tỉnh tăng lên 307 lần, cấp huyện tăng 772 lần.

Bên cạnh đó, việc kiện toàn cơ quan chuyên trách của Mặt trận các cấp được triển khai theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận theo hướng chuyên sâu đối với từng đối tượng, từng lĩnh vực, đồng thời tăng cường tập huấn, giao ban trực tuyến để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ được trao đổi, học tập, quán triệt.

Khẳng định Kết luận 62-KL/TW đã làm rõ hơn phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, Mặt trận đã thể hiện rõ vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, từ đó, sự phối hợp giữa các bên ngày càng nhịp nhàng, có trọng tâm, trọng điểm, theo kịp với tình hình thực tế và từng bước khắc phục bệnh dàn trải, bệnh hành chính, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

mat tran phai la trung tam cua khoi dai doan ket toan dan toc
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; sát cánh cùng Quốc hội, Chính phủ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh đó, Mặt trận đã đã tập hợp các lực lượng không chỉ bằng công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức, mà còn thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua, hướng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã động viên, phát huy tính sáng tạo của các đoàn viên, hội viên trong xây dựng các mô hình nhân dân tự quản, giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, khuyến học, chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn,...

Ghi nhận những kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện Kết luận 62-KL/TW, bà Trương Thị Mai cho rằng, để Kết luận 62-KL/TW ngày càng phát huy hiệu quả và gắn với thực tiễn ở cơ sở, Mặt trận cần quan tâm tới việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, phải có cơ chế để các tổ chức thành viên và các tổ chức nói chung trên cả nước tham gia đóng góp cho hoạt động của Mặt trận. Đặc biệt là phải huy động sự tham gia của các cá nhân tiêu biểu, các hội quần chúng.

Bà Trương Thị Mai cũng cho rằng Mặt trận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, coi trọng vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mọi người dân thông qua việc quan tâm giải quyết những vấn đề phát sinh phức tạp, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai, BOT hiện nay, từ đó kiến nghị Đảng, Nhà nước có các giải pháp phù hợp để giải quyết hài hòa vấn đề lợi ích, tạo đồng thuận xã hội.

Khẳng định Mặt trận là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bà Trương Thị Mai đề nghị Mặt trận phải tạo được sự đồng thuận, phải coi hiệp thương thống nhất hành động là nguyên tắc hoạt động của Mặt trận và phải duy trì, đảm bảo theo hướng mềm dẻo, khéo léo, thể hiện sự bao quát trong triển khai hoạt động tới các tổ chức thành viên và huy động các cá nhân tiêu biểu đóng góp cho hoạt động của Mặt trận.

B.D

Nguồn :