M
09:21 | 12/10/2019

Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm đóng góp ý kiến về công tác thi đua, khen thưởng

(LĐTĐ) Vừa qua tại trụ sở, Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm đã tiếp đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác thi đua, khen thưởng do đồng chí Nguyễn Văn Toản - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó ban phụ trách Ban Kinh tế, Chính sách, thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam dẫn đầu cùng các đồng chí chuyên viên Ban kinh tế, Chính sách, thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Tạ Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

lien doan lao dong quan hoan kiem dong gop y kien ve cong tac thi dua khen thuong Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm lần thứ 9 mở rộng
lien doan lao dong quan hoan kiem dong gop y kien ve cong tac thi dua khen thuong Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm truyền thông về công tác dân số
lien doan lao dong quan hoan kiem dong gop y kien ve cong tac thi dua khen thuong Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Nối dài bảng vàng thành tích
lien doan lao dong quan hoan kiem dong gop y kien ve cong tac thi dua khen thuong
Đồng chí Nguyễn Văn Toản phát biểu tại buổi khảo sát

Tham gia tiếp đoàn có đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân - Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động Thành phố, Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận; các đồng chí Phó Chủ tịch và toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm.

Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn lao động quận đồng chí Nguyễn Hồng Thanh- Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động quận đã báo cáo tóm tắt công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2019.

Cũng tại buổi khảo sát các đồng chí trong đoàn được nghe các đồng chí trong Thường trực, cán bộ phụ trách các khối công đoàn cơ sở trao đổi trực tiếp, thẳng thắn thực trạng công tác thi đua, khen thưởng.

Theo đó ngoài những mặt tích cực như tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu nâng cao hiệu quả làm việc, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, nâng cao thu nhập cho người lao động và cải thiện điều kiện làm việc... còn một số tồn tại hạn chế như một số công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước chưa được lãnh đạo quan tấm tới các phong trào của công nhân viên chức lao động, nhất là công tác thi đua, khen thưởng nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, thi đua “ Lao động sáng tạo”, phong trào “ Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm đảm an toàn, vệ sinh lao động”, phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân lao động ... Phong trào còn chưa cụ thể, thiếu tính thiết thực, hiệu quả không cao ở các đơn vị có quy mô sản xuất nhỏ vì vậy chưa khơi dậy được tính tự giác hào hứng tham gia thi đua của người lao động, việc phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến còn hạn chế.

Đóng góp các giải pháp về công tác thi đua, khen thưởng các đồng chí dự hội nghị có ý kiến cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đúng nguyên tắc “ Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời” mục tiêu thi đua phải gắn với nhiệm vụ công việc hàng ngày gắn liền với mục đích yêu cầu chung trong từng giai đoạn cụ thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để hướng cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động vào mục tiêu đó mà phấn đấu đạt kết quả tốt. Đồng thời tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các buổi sinh hoạt công đoàn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tăng thêm hiểu biết về Luật thi đua, khen thưởng.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Toản - Phó trưởng ban phụ trách Ban kinh tế, chính sách, thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ghi nhận Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm đã tổ chức buổi khảo sát hiệu quả, thiết thực. Các đồng chí dự hội nghị đã đóng góp những ý kiến hết sức cởi mở, thẳng thắn, tâm huyết xuất phát từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở cũng như cấp trên cơ sở. Qua đợt khảo sát đoàn sẽ tổng hợp ý kiến báo cáo Thường trực Tổng Liên đoàn Việt Nam để chỉ đạo đổi mới công tác thi đua khen thưởng ngày càng thiết thực hiệu quả, sát với thực tiễn trong tình hình mới.

H.Sơn

Nguồn :