M
23:22 | 11/01/2019

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, với sự đổi mới về tư duy và cách thức hoạt động, năm 2018, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do quận giao và LĐLĐ Thành phố đề ra, qua đó góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nói riêng cũng như của Thành phố nói chung.

ldld quan nam tu liem hoan thanh xuat sac cac nhiem vu LĐLĐ quận Nam Từ Liêm tổ chức giải bóng đá trong CNVCLĐ năm 2018
ldld quan nam tu liem hoan thanh xuat sac cac nhiem vu LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Không ngừng đổi mới để đạt hiệu quả cao
ldld quan nam tu liem hoan thanh xuat sac cac nhiem vu
Đại diện tập thể và cá nhân LĐLĐ quận Nam Từ Liêm được nhận Cờ và Bằng khen của LĐLĐ Thành phố Hà Nội

Cụ thể, theo Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp, năm 2018 các cấp Công đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt tổ chức tốt các hoạt động nhân Tháng công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động; tổ chức tốt Tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam được LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen; triển khai thực hiện tốt việc thi Bộ Luật Hình sự được quận tặng giải Nhì; tổ chức tốt nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tổ chức tốt cuộc thi Nét đẹp văn hóa công sở, góp phần đưa 02 bộ Quy tắc ứng xử được triển khai thực hiện trong 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận....

Bên cạnh đó, nhiều chỉ tiêu khó mà LĐLĐ quận đã hoàn thành có chất lượng và vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Chỉ tiêu các đơn vị thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể đạt tỷ lệ 65,8%. Tổ chức tốt Hội thi nghề giỏi được LĐLĐ Thành phố, quận và các CĐCS đánh giá cao là hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, chỉ tiêu về thành lập CĐCS vượt 32% so với kế hoạch LĐLĐ Thành phố giao; tăng 260 đoàn viên công đoàn.

ldld quan nam tu liem hoan thanh xuat sac cac nhiem vu
Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp trao Bằng khen cho Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2018.

Một chỉ tiêu khó nữa đã được LĐLĐ quận nỗ lực, quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đó là thu kinh phí và đoàn phí công đoàn, nộp LĐLĐ Thành phố 111% kế hoạch giao. Song song với đó, Công đoàn quận cũng đã thực hiện tốt quyền, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn: LĐLĐ quận đại diện cho người lao động thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể, đóng góp ý kiến xây dựng nội quy lao động, xây dựng thang bảng lương...

Các cấp Công đoàn quận cũng đã đổi mới, sáng tạo nhiều hoạt động mang lại hiệu quả cao. Lần đầu tiên LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đăng cai, tham mưu nội dung tổ chức Hội thảo của LĐLĐ Thành phố với chủ đề: “Giải pháp nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” và Phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức Giao lưu trực tuyến: “Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động và công đoàn”.

ldld quan nam tu liem hoan thanh xuat sac cac nhiem vu
Các cá nhân được trao Bằng khen có thành tích xuất sắc trong họat động công đoàn năm 2018.

Năm 2018 cũng là năm đầu tiên LĐLĐ quận chủ động phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND quận với cán bộ công đoàn, CNVCLĐ và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận. Đây là hoạt động thiết thực, có hiệu quả, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của CNVCLĐ, tổ chức công đoàn, thông qua đó chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Phó Bí thư Quận uỷ - Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thanh Minh đề nghị trước mắt, tổ chức công đoàn cần chú ý quan tâm chăm lo Tết cho công nhân lao động, nhất là công nhân lao động nghèo không có điều kiện về quê ăn Tết.

Chủ động theo dõi tình hình lương, thưởng và các chế độ chính sách cuối năm cho công nhân lao động.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm tới, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã đề ra 12 chỉ tiêu phấn đấu. Cụ thể, phấn đấu 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC, trên 70% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ; 75% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn xây dựng TƯLĐTT và 40% bản TƯLĐTT đạt loại B; 93% CĐCS khu vực nhà nước và 55% CĐCS khu vực ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn CĐCS vũng mạnh; LĐLĐ quận ký kết và thực hiện được ít nhất 01 chương trình phúc lợi đoàn viên…

Tới dự và chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2018, phát động thi đua năm 2019 của Công đoàn quận, Phó Bí thư Quận uỷ - Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thanh Minh đề nghị trước mắt, tổ chức công đoàn cần chú ý quan tâm chăm lo Tết cho công nhân lao động, nhất là công nhân lao động nghèo không có điều kiện về quê ăn Tết.

Chủ động theo dõi tình hình lương, thưởng và các chế độ chính sách cuối năm cho công nhân lao động. Sang năm 2019, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cần nghiên cứu, cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch hoạt động các cấp công đoàn quận, góp phần cùng với đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 do Thành phố giao.

Trong đó, quan trọng nhất là việc đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, người lao động, đi sâu tìm hiểu, nắm bắt việc thực hiện chế độ chính sách với CNVCLĐ, kịp thời phát hiện những bất cập trong việc thực hiện chính sách và tham gia giải quyết kịp thời.

Công đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò tham gia quản lý, đặc biệt trong việc tham gia xây dựng và giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của công nhân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi- lao động sáng tạo…

Phương Bùi

Nguồn :