M
17:02 | 05/07/2017

LĐLĐ huyện Ứng Hoà: Tiếp nhận CĐCS khối Giáo dục

Vừa qua, LĐLĐ huyện Ứng Hòa đã tổ chức Hội nghị chuyển giao và tiếp nhận 91 CĐCS khối Giáo dục. Đồng thời, công bố quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện.

ldld huyen ung hoa tiep nhan cdcs khoi giao duc Tổ chức Đại hội điểm khối doanh nghiệp
ldld huyen ung hoa tiep nhan cdcs khoi giao duc Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn - vệ sinh lao động năm 2017
ldld huyen ung hoa tiep nhan cdcs khoi giao duc LĐLĐ huyện Ứng Hòa: Chuẩn bị chu đáo cho Tháng Công nhân

Theo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tại Hội nghị, trong nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn khối Giáo dục đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên và người lao động.

Trong đó, 100% các trường học tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; tổ chức thăm quan học tập nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên và cán bộ, giáo viên, nhân viên; làm tốt công tác xã hội từ thiện như thăm hỏi động viên, trao quà, trợ cấp, hỗ trợ Mái ấm Công đoàn…

ldld huyen ung hoa tiep nhan cdcs khoi giao duc
Hội nghị chuyển giao và tiếp nhận 91 CĐCS khối giáo dục của LĐLĐ huyện Ứng Hòa.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ TP. Hà Nội Lương Quang Thành đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn khối giáo dục trong những năm qua. Biểu dương những cố gắng nỗ lực của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện trong việc chỉ đạo hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngành giáo dục huyện.

Cũng tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Ứng Hòa nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công cán bộ phụ trách và tiếp tục chỉ đạo hoạt động CĐCS khối Giáo dục nhằm giúp tổ chức công đoàn hoạt động ngày càng có hiệu quả và phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Nguồn :