M
19:59 | 19/06/2017

LĐLĐ huyện Ứng Hòa

Tổ chức Đại hội điểm khối doanh nghiệp

Vừa qua, LĐLĐ huyện Ứng Hòa chỉ đạo đại hội điểm khối doanh nghiệp tại Công đoàn Công ty TNHH 2/9 Hà Tây.

to chuc dai hoi diem khoi doanh nghiep Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần thực phẩm Minh Dương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022
to chuc dai hoi diem khoi doanh nghiep Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát lần thứ III nhiệm kỳ 2017- 2022
to chuc dai hoi diem khoi doanh nghiep
Chủ tịch LĐLĐ huyện Ứng Hòa Đỗ Thị Phương Nga tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đỗ Thị Phương Nga đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Công đoàn Công ty đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh những tồn tại, hạn chế, những khó khăn thách thức và yêu cầu Ban Chấp hành CĐCS công ty TNHH 2/9 Hà Tây nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa II nhiệm kỳ 2017 - 2022, bầu trực tiếp Chủ tịch CĐCS tại Đại hội và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đây là CĐCS được giao nhiệm vụ bầu thí điểm Chủ tịch CĐCS trực tiếp tại Đại hội.

Tổng kết và giao nhiệm vụ tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ huyện cũng yêu cầu Ban Chấp hành khóa mới cần tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua các chế độ chính sách có liên quan; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiến thức pháp luật cho CNLĐ; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp túc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh toàn diện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội II đã đề ra.

Minh Khuê

Nguồn :