M
11:10 | 15/06/2019

LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Chú trọng thực hiện thỏa ước lao động tập thể

(LĐTĐ) Xác định việc thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là giải pháp quan trọng góp phần chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động (NLĐ), trong năm 2019, LĐLĐ huyện Phú Xuyên tích cực, chú trọng triển khai công tác này.   

ldld huyen phu xuyen chu trong thuc hien thoa uoc lao dong tap the LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động
ldld huyen phu xuyen chu trong thuc hien thoa uoc lao dong tap the Câu lạc bộ Nữ công LĐLĐ huyện Phú Xuyên thăm quan các di tích lịch sử
ldld huyen phu xuyen chu trong thuc hien thoa uoc lao dong tap the LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Huấn luyện ATVSLĐ cho gần 150 CNVCLĐ
ldld huyen phu xuyen chu trong thuc hien thoa uoc lao dong tap the
LĐLĐ huyện Phú Xuyên luôn chú trọng thực hiện thỏa ước lao động tập thể

Theo đó, LĐLĐ huyện Phú Xuyên đã tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các công đoàn cơ sở (CĐCS) thương lượng, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tổ chức ký kết TƯLĐTT; tổ chức tập huấn cho cán bộ CĐCS về TƯLĐTT đồng thời, huấn luyện kỹ năng thương lượng tập thể cho người tham gia thương lượng, cử cán bộ công đoàn cấp trên đến dự phiên họp thương lượng tập thể…

Kết quả thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, hiện nay đã có 25/42( đạt 59,52%) CĐCS doanh nghiệp tham gia xây dựng thỏa ước lao động tập thể và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

Nhiều bản TƯLĐTT đã có những nội dung cao hơn pháp luật quy định và có lợi cho NLĐ như: thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo việc làm, nâng cao kỹ năng tay nghề; thực hiện chính sách lao động nữ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo bữa ăn ca của NLĐ từ 15.000- 20.000 đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 7c của Tổng Liên đoàn về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện Phú Xuyên cũng chú trọng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động thăm quan, nghỉ mát; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động…

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện TƯLĐTT, thời gian tới, LĐLĐ huyện Phú Xuyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho NLĐ và người sử dụng lao động về vai trò, ý nghĩa của việc ký kết TƯLĐTT; tổ chức thêm các lớp tập huấn cho cán bộ CĐCS nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia thương lượng với doanh nghiệp trong việc xây dựng TƯLĐTT tại đơn vị.

K.T

Nguồn :