M
15:26 | 30/06/2018

Khi dân số chỉ tăng 20%, biên chế tăng 100%:

Làm rõ khâu nào tăng để giảm

Thông tin về mức độ tăng biên chế mà ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tổ chức mới đây khiến chúng ta phải suy nghĩ.

phai lam ro khau nao tang de giam Chế độ tiền lương mới gắn với sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị
phai lam ro khau nao tang de giam Biên chế công chức hành chính năm 2018 giảm hơn 4.000 người
phai lam ro khau nao tang de giam Tiếp tục tinh gọn bộ máy

Cụ thể, ông Phạm Minh Chính cho rằng nhìn tổng thể, đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay đông, nhưng không mạnh. Bằng chứng, năm 1997 cả nước có hơn 1,3 triệu cán bộ, công chức, viên chức trong khi dân số khoảng 77 triệu người. Năm 2017, có trên 2,7 triệu cán bộ, công chức, viên chức (tăng 100%) trong khi dân số khoảng 92 triệu người (chỉ tăng 20%). Như vậy, tính ra tỷ lệ công chức và người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước trên 1.000 dân (kể cả lực lượng vũ trang, quân đội và công an) là 43, cao hơn nhiều nước (nghĩa là cứ 1.000 dân có 43 người hưởng lương- PV)!

phai lam ro khau nao tang de giam
Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18 về một số vấn đề “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực"

Cũng theo ông Phạm Minh Chính, “tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Trong số cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý ở các ban, bộ, ngành Trung ương từ 56 tuổi trở lên còn cao, chiếm tới 56,86%”.

Nếu nhìn vào các con số trên có thể nói mức độ tăng biên chế (người hưởng lương từ ngân sách) trong hơn 20 năm qua đang có vấn đề. Và thực sự Đảng, Nhà nước cũng đã nhận thấy những bất cập về công tác tổ chức bộ máy. Bởi thế, ngày 17/04/2015 Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 39 “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội nghũ cán bộ, công chức, viên chức”; Tiếp đó tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục ban hành Nghị quyết số 18 về một số vấn đề “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực”. Đến nay các cấp bộ, ngành, địa phương đã và đang tính cực triển khai 2 Nghị quyết quan trọng trên.Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả 2 Nghị quyết này mấu chốt đặt ra chúng ta phải làm tốt hai điều.

Thứ nhất, về mặt khoa học quản lý Nhà nước chúng ta phải đưa ra được ước lượng khoảng cụ thể về cơ cấu dân số trên cán bộ hưởng lương. Ví với quy mô nền kinh tế và cấu trúc bộ máy của nước ta như hiện tại thì phải cần bao nhiêu cán bộ/1.000 dân để bộ máy thực sự phát huy hiệu quả? Có đưa ra được quy chuẩn mang tính khoa học như thế, các cơ quan tổ chức mới có thể tính toán số lượng người hưởng ngân sách là bao nhiêu? Bao nhiêu cơ quan trong toàn hệ thống chính trị là đủ.

Thứ hai, muốn tinh giản biên chế một cách hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 39 và 18 cũng như xét trong bối cảnh hiện nay thì điều có tính chất quyết định là ngành Tổ chức và Nội vụ phải chỉ rõ “ở đâu” những năm qua đang phình to bộ máy? Và khi đã phát hiện ra thì cho tiến hành kiểm tra xem có nhất thiết phải duy trì bộ máy cồng kềnh như thế hay không?

Nguồn :