M
22:00 | 03/07/2019

Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Ký kết chương trình phối hợp công tác

(LĐTĐ) Sáng nay (3/7), Công đoàn Các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội với LĐLĐ quận, huyện nơi có khu công nghiệp của TP Hà Nội đóng trên địa bàn giai đoạn 2019 – 2024. Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng dự buổi lễ ký kết.

ky ket chuong trinh phoi hop cong tac Phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
ky ket chuong trinh phoi hop cong tac
Phó Chủ tịc LĐLĐ TP Lê Đình Hùng phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết

Tại lễ ký kết Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản cho biết: Hiện nay, Thành phố có 9 khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, thu hút 649 dự án, trong đó có 333 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 5,9 tỷ USD và 316 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 15.000 tỷ đồng tạo việc làm cho 161.816 người, trong đó lao động nước ngoài là 1.220 người, hàng năm đóng góp khoảng 20% GDP và 60% giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố.

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội xây dựng chương trình phối hợp công tác với LĐLĐ quận, huyện nơi có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội đóng trên địa bàn.

Nội dung phối hợp tập trung: giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

ky ket chuong trinh phoi hop cong tac
Chủ tịch Công đoàn các KCN - CX Hà Nội Đinh Quốc Toản thông qua dự thảo chương trình phối hợp công tác

Theo đó, khi xảy ra tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và LĐLĐ quận, huyện nơi có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội đóng trên địa bàn phải kịp thời thông báo cho nhau biết để cùng bàn biện pháp phối hợp giải quyết nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, thúc đẩy SXKD phát triển bền vững, góp phần đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội trong các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và trên địa bàn.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các bên phối hợp tổ chức vận động CNLĐ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức Công đoàn và nội quy, quy chế của doanh nghiệp; Chăm lo, cải thiện đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo nghĩa vụ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNLĐ trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

ky ket chuong trinh phoi hop cong tac
Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cùng LĐLĐ quận, huyện nơi có khu công nghiệp của TP Hà Nội đóng trên địa bàn ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019 – 2024

Đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi phân cấp quản lý, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thông báo cho LĐLĐ quận, huyện nơi có khu công nghiệp của Thành phố đóng trên địa bàn biết phối hợp giải quyết. Đối với những đơn thư không thuộc thẩm quyền Công đoàn giải quyết, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội hướng dẫn CNLĐ chuyển đơn theo Luật định.

Đặc biệt hàng quý các bên có trách nhiệm thông tin cho nhau về tình hình hoạt động trên địa bàn phân cấp quản lý và tình hình CNLĐ trong các doanh nghiệp và hoạt động công đoàn. Sáu tháng các bên tổ chức hội nghị giao ban để nắm tình hình chung và đóng góp ýkiến về những vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của CNLĐ nhằm kịp thời kiến nghị với chính quyền, chuyên môn đồng cấp có những điều chỉnh phù hợp tình hình khu công nghiệp cũng như của địa phương.. Định kỳ hàng năm, các bên tổ chức hội nghị liên tịch để đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác và triển khai nhiệm vụ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Lê Đình Hùng ghi nhận kết quả phối hợp công tác giữa công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội với các quận, huyện có khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Lê Đình Hùng khẳng định công tác phối hợp là rất quan trọng góp phần giải quyết hiệu quả các vụ việc đình công, lãn công xảy ra tại các khu công nghiệp. Đồng chí Phó Chủ tịch cũng lưu ý các bên cần thông báo thông tin cho nhau một cách kịp thời và chính xác; nội dung các điều khoản phối hợp cần chi tiết, vụ thể hơn nữa...

Trần Vũ

Nguồn :