M
09:24 | 08/06/2018

Huyện Gia Lâm:

Khen thưởng cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), ngày 07/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Gia Lâm đã tổ chức hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

84 tap the va ca nhan tieu bieu trong cac phong trao thi dua yeu nuoc duoc tuyen duong khen thuong Đông đảo phụ nữ Thủ đô thi đua yêu nước
84 tap the va ca nhan tieu bieu trong cac phong trao thi dua yeu nuoc duoc tuyen duong khen thuong Vinh danh 10 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2017
84 tap the va ca nhan tieu bieu trong cac phong trao thi dua yeu nuoc duoc tuyen duong khen thuong ​Vinh danh 800 “bông hoa đẹp” nhân ngày Giải phóng Thủ đô

Trong thời gian qua, thực hiện lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, MTTQ các cấp huyện Gia Lâm đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Điển hình như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Vì biển đảo”…

Các phong trào thi đua xây dựng “Làng văn hóa, gia đình văn hóa”, thực hiện tang văn minh tiến bộ…Các cuộc vận động, phong trào thi đua của mặt trận luôn được đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện, hướng mạnh về cơ sở đi vào chiều sâu, tạo được sức lan tỏa rõ nét, được thực hiện bài bản, khoa học đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành phong trào rộng khắp và đạt được những kết quả quan trọng góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

84 tap the va ca nhan tieu bieu trong cac phong trao thi dua yeu nuoc duoc tuyen duong khen thuong
84 tap the va ca nhan tieu bieu trong cac phong trao thi dua yeu nuoc duoc tuyen duong khen thuong
Lãnh đạo huyện Gia Lâm khen thưởng các điển hình tiên tiến

Hàng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94% trở lên; trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã xuất hiện hàng trăm gương hiến đất làm đường nông thôn; các cuộc vận động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo đều đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Việt - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm đã biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Đồng chí đề nghị MTTQ các cấp trong huyện cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó MTTQ các các cấp cần chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến để động viên, khích lệ các tập thể cá nhân tiêu biểu nhằm nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Với những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, 28 tập thể và 56 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thời gian qua đã được biểu dương, khen thưởng.

P.D

Nguồn :