M
10:51 | 22/06/2019

6 tháng đầu năm 2019:

Huyện Thường Tín kiểm tra, tháo gỡ khó khăn đối với 4 xã

(LĐTĐ) Bên cạnh những thành tựu về phát triển nông nghiệp nông thôn, trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện Thường Tín đã kiểm tra, tháo gỡ khó khăn đối với 4 xã Tiền Phong, Thư Phú, Hòa Bình, Lê Lợi phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và xã Hồng Vân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.  

huyen thuong tin kiem tra thao go kho khan doi voi 4 xa Thành phố giao huyện Thường Tín thực hiện cải tạo, nâng cấp mặt đê hữu Hồng
huyen thuong tin kiem tra thao go kho khan doi voi 4 xa Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín
huyen thuong tin kiem tra thao go kho khan doi voi 4 xa LĐLĐ huyện Thường Tín thành lập thêm Công đoàn cơ sở

Đồng thời huyện cũng rà soát, kiểm tra các tuyến đường đăng ký theo Đề án 04/ĐA-UBND ngày 12/7/2017 của UBND huyện; đề xuất các chỉ tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân huyện giai đoạn 2020 - 2030.

6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp huyện Thường Tín ước đạt 642 tỷ đồng, đạt 55,8% kế hoạch năm, giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng diện tích gieo trồng cây vụ xuân năm 2019 đạt 5.814,67 ha, trong đó diện tích gieo cấy lúa xuân đạt 4.814 ha, đạt 94,4% so với kế hoạch, giảm 46 ha so với vụ xuân 2018, năng suất lúa đạt 60,02 tạ/ha; tổng diện tích cây màu các loại đạt 1.000,67 ha.

huyen thuong tin kiem tra thao go kho khan doi voi 4 xa
Huyện Thường Tín tháo gỡ khó khăn cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thông mới và nông thôn mới nâng cao.

Huyện đã hỗ trợ 70% giá giống lúa cho 50% diện tích của các xã, thị trấn, định mức 2kg/sào, 100% giá giống và 130.000 đồng/sào tiền phân bón cho các điểm khảo nghiệm giống lúa mới tại các xã: Duyên Thái, Khánh Hà, Quất Động với diện tích 38,3 ha, mô hình dưa chuột trồng bằng chế phẩm sinh học tại xã Dũng Tiến với diện tích 0,6 mẫu. Tổng lượng thóc giống đã hỗ trợ 196,335 tấn/2 vụ, tổng kinh phí hỗ trợ là 3,9 tỷ đồng.

Tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2019. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện xây dựng, phát triển và quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn xã Hà Hồi”. Rà soát, kiểm tra hiện trạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất nông nghiệp tại các xã, thị trấn.

Đối với công tác chăn nuôi, huyện đã tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Tả lợn Châu Phi. Đến ngày 13/6/2019, trên địa bàn huyện có 1.065 hộ chăn nuôi lợn bị mắc bệnh dịch Tả lợn Châu Phi, đã tiêu hủy 24.342 con với tổng trọng lượng 2.010.868 kg. Đã hỗ trợ tiêu hủy gần 8 tỷ đồng, cấp phát hơn 10.000 lít hóa chất khử trùng tiêu độc.

Tại thời điểm điều tra 01/4/2019: Tổng đàn trâu 732 con, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2018; tổng đàn bò 1.350 con, bằng 102,9% so với cùng kỳ năm 2018; đàn lợn 44.350 con, bằng 65,1% so với cùng kỳ năm 2018; đàn gà 481.000 con, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2018; đàn vịt 590.000 con, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2018.

Đối với công tác thuỷ lợi - Phòng chống thiên tai, huyện đã kiểm tra việc thực hiện chính sách miễn giảm thủy lợi phí giai đoạn 2013 - 2016. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Kiểm tra vi phạm pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai trên tuyến đê hữu Hồng.

Bảo Thoa

Nguồn :