M
10:20 | 25/05/2018

Huyện Thạch Thất: Tăng cường công tác xây dựng Đảng

Sau 10 năm huyện Thạch Thất thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, hầu hết các chỉ tiêu của huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

huyen thach that tang cuong cong tac xay dung dang Trên 28 nghìn đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng
huyen thach that tang cuong cong tac xay dung dang Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phong trào quần chúng
huyen thach that tang cuong cong tac xay dung dang Ô nhiễm môi trường từ công trình xây dựng

Theo Huyện ủy Thạch Thất, những năm qua, Đảng bộ huyện luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh trí tuệ vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức kỷ luật cao và thực sự tiên phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

huyen thach that tang cuong cong tac xay dung dang
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW do Huyện ủy Thạch Thất tổ chức mới đây.

Nhờ vậy, qua 10 năm, toàn huyện đã kết nạp được 2.456 đảng viên, trung bình hàng năm đạt 3,7%, vượt 0,2% so với mục tiêu; giảm 27 đầu mối tổ chức cơ sở đảng so với năm 2008.

Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ từng bước được quy hoạch, sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa; tạo được nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài, nhất là cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn. Trong đó, quan tâm chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Từ 2008 - 2018, đã có 13.051 lượt cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ; có 838 lượt học viên được bồi dưỡng theo chức danh, 11.974 lượt học viên được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng.

Đến nay, toàn huyện có 100% cán bộ lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Đoàn thể xã, thị trấn có trình độ chuyên môn Trung học chuyên nghiệp trở lên (vượt 20%) và 71,48% có trình độ Đại học, Cao đẳng (vượt 41,48% so với chỉ tiêu).

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện còn tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, khắc phục hình thức đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, trong 10 năm, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 665 tổ chức đảng và 136 đảng viên, giám sát 588 tổ chức đảng và 18 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, đã phát hiện vi phạm và khiển trách 143 đồng chí, cảnh cáo 70 đồng chí, cách chức 12 đồng chí và khai trừ 31 đồng chí. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn.

Song bên cạnh những kết quả đạt được, Huyện ủy Thạch Thất cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế sau 10 năm thực hiện Nghị quyết. Do đó, trong thời gian tới, Huyện ủy sẽ tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, tổ chức, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở và công tác phát triển đảng viên tại chi bộ nông thôn.

Nguồn :