M
14:36 | 06/06/2018

Huyện Quốc Oai: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn

Mới đây, UBND huyện Quốc Oai đã tổ chức hội nghị thống nhất triển khai dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020.

huyen quoc oai ho tro doanh nghiep nho va vua tren dia ban ​Quyết tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp
huyen quoc oai ho tro doanh nghiep nho va vua tren dia ban Diện mạo khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Đỗ Huy Chiến cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 919 doanh nghiệp đang đầu tư hoạt động và 1.036 hộ sản xuất kinh doanh. Sự phát triển của các doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh đang góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế chung của huyện.

huyen quoc oai ho tro doanh nghiep nho va vua tren dia ban
Hội nghị thống nhất triển khai dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Quốc Oai giai đoạn 2018-2020.

Dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Quốc Oai nhằm mục tiêu hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, cơ sở sản xuất kinh doanh tại các làng nghề và các thanh niên có nhu cầu lập nghiệp, có nhận thức và năng lực quản trị doanh nghiệp, nhằm từng bước thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện phát triển theo hướng an toàn hiệu quả và chuyên nghiệp. Các chủ doanh nghiệp, chủ hộ sản xuất kinh doanh được đào tạo có kiến thức kỹ năng quy chuẩn về quản trị doanh nghiệp.

Dự án sẽ đào tạo cho các Chủ doanh nghiệp và cán bộ chuyên môn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ có trụ sở tại huyện Quốc Oai; chủ hộ sản xuất kinh doanh có quy mới lớn, sử dụng trên 10 lao động thường xuyên hoặc có doanh thu hàng năm đạt trên 1 tỷ đồng đối với các hộ kinh doanh dịch vụ hoặc hơn 5 tỷ đồng đối với các hộ kinh doanh thương mại; hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn huyện; các đoàn viên thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp .

Thời gian thực hiện dự án trong 3 năm từ năm 2018 đến năm 2020, với những nội dung cụ thể: Tổ chức 3 chiến dịch truyền thông về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Tổ chức 3 lớp học về quản trị doanh nghiệp cho 150 học viên là chủ doanh nghiệp. Tổ chức 20 khoá đào tạo ngắn ngày về cách nghĩ, cách làm mới trong phát triển kinh tế hộ hoặc doanh nghiệp gia đình cho khoảng 1.000 học viên tại các làng nghề, đoàn viên thanh niên và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Sau khi kết thúc các lớp học sẽ tổ chức đi tham quan thực tế tại các doanh nghiệp đã thành công .

Dự án cũng hỗ trợ cho khoảng 30 doanh nghiệp tiềm năng được vay vốn ưu đãi. Tổng kinh phí để thực hiện dự án trên 3,2 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn do Công ty Cổ phần SBS tài trợ không hoàn lại hơn 2 tỷ đồng, vốn do các doanh nghiệp tự đóng góp trên 800 triệu đồng, vốn đối ứng của Huyện Quốc Oai hơn 360 triệu đồng.

Nguồn :