M
20:52 | 21/10/2019

Hiệu quả từ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý trật tự đô thị

(LĐTĐ) Dựa trên những lợi thế của sự phát triển công nghệ thông tin, một số quận trên địa bàn Hà Nội đã đưa những ứng dụng trên điện thoại thông minh vào hoạt động quản lý, điều hành.  Từ đó, đạt được nhiều hiệu quả thiết thực.  

Lê Thắm

Nguồn :