M
09:03 | 12/02/2019

Hiện đại gắn với văn minh thanh lịch

(LĐTĐ) Nghị quyết 11-NQ/TW năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020 đã chỉ rõ, Hà Nội phải phấn đấu để thực sự là địa phương đi đầu, về đích sớm 1 - 2 năm sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Hà Nội đang tích cực thực thi nhiệm vụ này bằng những bước đi đầu tiên trong quá trình xây dựng thành phố thông minh.

hien dai gan voi van minh thanh lich Xây dựng đô thị thông minh không thể thiếu vai trò của báo chí
hien dai gan voi van minh thanh lich Hợp tác xây dựng thành phố thông minh
hien dai gan voi van minh thanh lich Hà Nội hướng tới mô hình thành phố thông minh, an toàn, thân thiện

Nền tảng của thành phố thông minh

Vậy, thành phố thông minh là gì? Người dân được lợi gì khi sống trong thành phố thông minh? Xây dựng thành phố thông minh ở Hà Nội có gì khác so với các thành phố khác?... Đây là những vấn đề được người dân cả nước nói chung, người dân Thủ đô nói riêng đặc biệt quan tâm.

hien dai gan voi van minh thanh lich
Phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Ảnh: Đức Hà

Hà Nội đã và đang tiến hành nhiều công việc để hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, trong đó những bước đi đầu tiên có tính chất cơ bản, nền tảng đã được quan tâm đầu tư. Chẳng hạn như, việc xây dựng các kế hoạch để số hóa toàn bộ dữ liệu hiện có, xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như phục vụ cho việc quản lý, điều hành của thành phố.

Nhiều bộ phận cấu thành một thành phố thông minh cũng đang được triển khai như, việc xây dựng “Đồ án quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; xây dựng hệ thống iParking để quản lý toàn bộ hệ thống chỗ đỗ xe tự động hay xây dựng hệ thống quản lý điều hành toàn bộ giao thông; xây dựng hệ thống bán hàng tự động...

hien dai gan voi van minh thanh lich
Thành phố Hà Nội ngày càng nhiều khu đô thị thông minh, hiện đại. Ảnh: Mạnh Tiến

Lãnh đạo thành phố cũng đang chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc quản lý các cửa hàng dược gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

Tinh thần quyết liệt còn được thể hiện thông qua quan điểm của UBND Thành phố trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính phủ điện tử. Chủ tịch UBND Thành phố đã yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, gương mẫu ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phối hợp xây dựng chính phủ điện tử.

Người dân làm trung tâm

Tại Hội nghị cấp cao về Thành phố thông minh tổ chức tại Hà Nội tháng 9 năm 2018, các đại biểu tham dự đều cho rằng, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để trở thành đô thị thông minh, nhưng cần chú trọng mục tiêu phát triển bền vững về con người và môi trường. Trên thực tế, sự tương tác của người dân với các dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế.

Thí dụ, nhiều thủ tục hành chính như đăng ký khai sinh, khai tử, xác nhận tình trạng độc thân hiện nay đều có thể làm trực tuyến, song người dân vẫn có thói quen đến trụ sở hành chính làm trực tiếp. Do vậy, thời gian bị kéo dài ra do các cán bộ tiếp nhận phải đăng nhập dữ liệu vào hệ thống (việc đáng lẽ ra công dân làm trước) rồi mới tiến hành giải quyết. Mặt khác, cần gắn kết việc xây dựng thành phố thông minh với việc thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, nhằm tăng hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị của Thành phố.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, thành phố đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ. Từ việc tăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý có tư duy công nghệ, sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin, để hình thành một thế hệ công chức điện tử, cho tới việc kết nối với mạng lưới các nhà khoa học, trí thức trẻ để tập hợp trí tuệ xây dựng thành phố thông minh.

Thành phố khuyến khích nghiên cứu các ứng dụng thông minh, giải pháp thông minh trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Thành phố dự định sẽ trình Chính phủ cho phép triển khai các lớp học về công nghệ 3D, trí tuệ nhân tạo… ngay tại các cấp học phổ thông để trong khoảng từ 10 đến 15 năm tới, Hà Nội sẽ có một đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu về những công nghệ quan trọng này.

Không thể tách rời văn minh, thanh lịch

Đối với Hà Nội, một thành phố thông minh lấy người dân làm trung tâm thì thành phố ấy không thể tách rời với truyền thống “Văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi đi thông điệp "Nếu văn hóa còn thì dân tộc còn, dân tộc còn thì văn hóa còn. Đi vào kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, làm sao giữ cho được bản sắc riêng của Hà Nội, con người Hà Nội với chiều sâu văn hóa, phong cách thanh lịch, văn minh".

Thấm nhuần tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, xây dựng “Văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh” đã trở thành phong trào rộng khắp, được sự hưởng ứng, tham gia tích cực, có hiệu quả của các cấp, các ngành Thành phố.

Bên cạnh những tiêu chí chung của Thành phố, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng những tiêu chí cụ thể để thực hiện phong trào.Việc triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và đưa vào giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Thủ đô… đã góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, điều chỉnh hành vi của người Hà Nội, nhất là của thế hệ trẻ; những giá trị, nét đẹp văn hóa của người Hà Nội thanh lịch, văn minh, truyền thống trong gia đình, họ tộc và cộng đồng dân cư được kế thừa và phát huy…

Được giáo dục trong môi trường văn hóa, nhiều học sinh đã có những thay đổi trong nhận thức về lối sống, ửng xử, giao tiếp… góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức. Đây chính là thế hệ đủ tài, đủ đức để làm chủ thành phố thông minh trong tương lai không xa.

Tương lai của Thủ đô, của đất nước phụ thuộc vào ý thức, tư duy, hành động của mỗi chúng ta. Hà Nội là của cả nước, của chung mọi nhà, mọi người. Lãnh đạo Nhà nước đã từng khẳng định, thành phố có nhiều nhưng Thủ đô chỉ có một. Văn hóa ứng xử - kĩ năng mềm, sức mạnh mềm để Hà Nội hội nhập bền vững.

Đó chính là nền tảng quan trọng cho một thành phố thông minh vẫn bảo tồn được những vẻ đẹp vốn có và đẹp hơn nếu mỗi công dân biết sống bằng tinh thần đẹp, vì cái đẹp cho Hà Nội yêu thương. Tình yêu Hà Nội sẽ là chất xúc tác để chủ trương của Thủ đô, xây dựng thành công thành phố thông minh gắn với người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Hải Giang

Nguồn :