M
17:22 | 04/12/2017

HĐND TP Hà Nội đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định

Phát biểu tại buổi khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa XV diễn ra vào sáng 4/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá, HĐND các cấp TP Hà Nội không ngừng được đổi mới về phương thức hoạt động và ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng lợi ích chính đáng của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

hdnd tp ha noi da thuc hien tot chuc nang nhiem vu theo luat dinh Hà Nội sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của đài truyền thanh phường
hdnd tp ha noi da thuc hien tot chuc nang nhiem vu theo luat dinh Quy chế hoạt động Mạng lưới TBT Việt Nam

Năm 2017, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Thành ủy, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, của cả hệ thông chính trị và nhân dân Thủ đô, Thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt rất đáng khích lệ. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, trong những thành tích chung của thành phố Hà Nội có sự đóng góp quan trọng của từng đại biểu HĐND.

hdnd tp ha noi da thuc hien tot chuc nang nhiem vu theo luat dinh
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa XV.

Trong những năm qua, hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội không ngừng được đổi mới về phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Hoạt động kỳ họp có nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của Thành phố; hoạt động giám sát được thực hiện thiết thực, hiệu quả; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được đổi mới với phương châm giám sát đến cùng những vấn đề quan trọng, người dân bức xúc, qua đó có tác động tích cực đến công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền, được dư luận, cử tri và nhân dân đồng tình, ghi nhận; vị trí, vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng lợi ích chính đáng của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương ngày càng được khẳng định.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP Hà Nội cần quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành và cần có sự vào cuộc đồng bộ của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tạo đột phá mới và rõ nét trong việc phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Kỳ họp thứ 5 của HĐND Thành phố diễn ra ngay sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XIV. Ông Uông Chu Lưu cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thảo luận, thông qua 06 luật, 10 Nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách, hạ tầng giao thông, cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh và cho ý kiến về 09 dự án luật.

Trong kỳ họp này, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã tham gia tích cực đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các quyết sách quan trọng của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao trách nhiệm của Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, đất nước ta đang có nhiều cơ hội thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô phải có quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, tập trung cao độ, vượt lên khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

hdnd tp ha noi da thuc hien tot chuc nang nhiem vu theo luat dinh
Các đại biểu HĐND TP Hà Nội tham dự phiên họp.

Tán thành với những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đã nêu trong Báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố trong thời gian tới cần tập trung quan tâm triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu kế hoạch về tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Sự ổn định tăng trưởng của Hà Nội rất quan trọng vì Hà Nội là thủ đô có ảnh hưởng nhiều tới chỉ tiêu tăng trưởng của toàn quốc.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trước những yếu kém, khuyết điểm đã được HĐND chỉ rõ trong báo cáo và phát biểu của các đại biểu HĐND; có giải pháp quyết liệt.

Bên cạnh đó, Thành phố cần tăng cường siết chặt kỷ cương, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong quản lý đô thị. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, thượng tôn pháp luật. Xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn giao thông, trật tự công cộng, đảm bảo lòng đường, hè phố thông thoáng, sắp xếp các điểm trông giữ phương tiện hợp lý…

Cùng với đó, cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân Thủ đô trong công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tổ chức thực hiện tốt pháp luật, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Đề cao trách nhiệm, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo đúng tinh thần của Hiến pháp, Nghị quyết trung ương 6 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả như chủ đề trọng tâm Thành phố xác định cho năm 2018.

Thường trực HĐND TP cần tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và UBND TP trên các lĩnh vực hoạt động, như: Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp; tiến hành kỳ họp, xây dựng và thông qua các nghị quyết; triển khai nghị quyết của HĐND; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; hoạt động giám sát, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Nguồn :