M
21:52 | 30/11/2017

Hà Nội sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của đài truyền thanh phường

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký ban hành Công văn số 6039/UBND-KGVX thực hiện Quyết định số 5133/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND TP về việc phê duyệt Đề án "Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội".

ha noi sap xep lai nang cao hieu qua hoat dong cua dai truyen thanh phuong Sắp xếp lại hệ thống đài truyền thanh: Nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền
ha noi sap xep lai nang cao hieu qua hoat dong cua dai truyen thanh phuong Hà Nội sắp xếp, nâng cao chất lượng hiệu quả loa phường
ha noi sap xep lai nang cao hieu qua hoat dong cua dai truyen thanh phuong Hà Nội chính thức quyết định số phận loa phường tại 4 quận trung tâm
ha noi sap xep lai nang cao hieu qua hoat dong cua dai truyen thanh phuong ​Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC
ha noi sap xep lai nang cao hieu qua hoat dong cua dai truyen thanh phuong Hà Nội: Mỗi phường giữ lại 5-10 loa phường

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ Đề án, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp, đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Thành ủy ban hành văn bản chị đạo về đẩy mạnh thông tin cơ sở trong tình hình mới. Chủ trì, phối hợp UBND các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy đôn đốc các doanh nghiệp cung cấp thiết bị thông minh thay thế loa truyền thanh phường khẩn trương lắp đặt, vận hành thiết bị; theo dõi, ghi nhận ý kiến phản hồi của người dân để báo cáo UBND TP Hà Nội kết quả thí điểm và đề xuất phương án triển khai nhân rộng. Tăng cường đôn đốc các đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Đề án, đảm bảo hiệu quả, tiến độ, đúng chỉ đạo của Trung ương và TP.

ha noi sap xep lai nang cao hieu qua hoat dong cua dai truyen thanh phuong
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, sắp xếp nhân sự làm công tác truyền thanh cấp xã, cấp huyện phù hợp yêu cầu công việc, quan tâm đề xuất chế độ phụ cấp, bảo hiểm và các chế độ khác cho người làm truyền thanh cấp xã theo quy định, đồng thời bảo đảm không làm tăng biên chế, số lượng người làm tại đơn vị, không làm tăng chi ngân sách so với trước khi thực hiện sắp xếp lại.

UBND các quận, huyện, thị xã thông tin, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Đề án, thống nhất về quan điểm chỉ đạo và tổ chức hoạt động từ TP đến cơ sở, phổ biến các quy định cụ thể, giải pháp, lộ trình thực hiện Đề án tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang làm công tác thông tin cơ sở, đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên...

Tiếp tục sắp xếp hệ thống loa truyền thanh phường, xã, thị trấn, đảm bảo các yếu tố sau sắp xếp theo yêu cầu của Đề án; không xin cơ chế đặc thù riêng; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá toàn diện kết quả việc sắp xếp, làm căn cứ báo cáo UBND TP quyết định phương án chính thức. Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo thống nhất về giảm tối đa việc sử dụng loa truyền thanh phường, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các loại hình thông tin cơ sở thay thế loa truyền thanh, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ phù hợp địa bàn quản lý, trong đó có giải pháp thiết lập các bảng tin công cộng, bảng tin điện tử tại khu dân cư, chung cư cao tầng.

Xem xét kỹ trước khi phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã, nhất là các dự án có quy mô lớn hoặc xây mới, trừ trường họp thực sự cần thiết và phải có ý kiến của thống nhất của các sở, ngành thuộc TP. UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu, báo cáo cho ý kiến về sự cần thiết đối với các dự án này, đảm bảo phù hợp các chương trình, Đe án của Trung ương và mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Thành phố.

Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống loa, cụm loa thuộc địa bàn quản lý (bao gồm loa, cụm loa hiện đang duy trì và tạm dừng hoạt động). Tùy điều kiện cụ thể, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động sắp xếp bảo quản đến khi TP quyết định phương án chính thức. Khi có thay đổi về số lượng, vị trí loa và cụm loa so với số liệu đã báo cáo, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm cập nhật hiện trạng, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình UBND TP. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện quy định về nội dung, thời gian, thời lượng phát thanh giữa Đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã, đảm bảo yêu cầu của Đề án.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc các Sở: Thông, tin và Truyền thông, Nội vụ; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 5133/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 về việc phê duyệt Đề án “Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội”, đảm bảo chế độ báo cáo theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, chỉ đạo.

Theo Như Hương/Kinh tế đô thị

Nguồn :