M
11:40 | 29/05/2018

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố:

Đề xuất nhiều giải pháp từ hoạt động giám sát

Qua đợt giám sát đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung các chính sách hỗ trợ thu hút xã hội hóa trong lĩnh vực này, đồng thời đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo dành quỹ đất để xây dựng trường mầm non công lập nhất là ở những khu đô thị có mật độ dân cư cao.

tin nhap 20180529104439 Chuẩn bị khảo sát dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
tin nhap 20180529104439 Dự kiến xem xét, thông qua mức thu học phí đối với giáo dục mầm non

Nhiều cơ sở mầm non không đáp ứng được yêu cầu

Theo kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn Hà Nội, những năm gần đây các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập phát triển với số lượng lớn đáp ứng nhu cầu gửi trẻ trong điều kiện các trường mầm non công lập đang bị quá tải. Song bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại hạn chế, nhiều địa phương chưa quyết liệt trong xử lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập hoạt động trái quy định của pháp luật, toàn thành phố hiện vẫn còn 70 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo mặc dù chưa được cấp phép thành lập song vẫn đang hoạt động.

Còn 559/2.467 (chiếm 22,6%) nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có số trẻ/lớp vượt quá quy định Điều lệ trường mầm non. Cơ sở vật chất ở một số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo thường được thuê, cải tạo từ nhà dân, chung cư mi mi nên chưa phù hợp với trẻ mầm non, chưa đảm bảo yêu cầu về diện tích, không có sân chơi, phòng học thiếu ánh sáng, chưa đảm bảo điều kiện về công tác phòng cháy chữa cháy; đồ chơi, đồ dùng dạy học thiếu, sơ sài, cá biệt còn có nhóm lớp thiếu công trình vệ sinh, bếp ăn chưa đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn chưa đảm bảo; một số nhóm lớp chưa thực hiện nghiêm túc về việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm...

tin nhap 20180529104439
Đoàn giám sát Ban Văn hóa Xã hội - HĐND kiểm tra cơ sở tư thục Hoa Hướng Dương.

Đặc biệt, tại một số khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất không xây dựng và chưa dành quỹ đất xây dựng các công trình nhà trẻ hoặc đã dành quỹ đất xây dựng trường học nhưng chậm triển khai. Điển hình tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh) và khu Công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ) được đầu tư xây dựng khu nhà ở cho công nhân, tại đây đã được thành phố bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng trường mầm non công lập, tuy nhiên đến nay các dự án đều chậm triển khai thực hiện.

Nguyên nhân của tình trạng trên, theo Ban Văn hóa – Xã hội HĐND Thành phố là do tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu đô thị, các tòa nhà chung cư được xây mới đưa vào sử dụng nhưng không có trường mầm non dẫn đến tình trạng gia tăng các mô hình nhóm lớp mầm non tư thục nhỏ lẻ tại các khu đô thị, gây khó khăn cho công tác quản lý; trẻ theo học trong các nhóm, lớp độc lập tư thục phần nhiều là con em người lao động, công nhân không ổn định chỗ làm việc... Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trên địa bàn ở một số phòng Giáo dục và Đào tạo; xã, phường, thị trấn còn chưa quyết liệt trong thẩm định điều kiện ban đầu thành lập nhóm, lớp theo quy định của Điều lệ trường mầm non hoặc kiểm tra duy trì điều kiện hoạt động sau cấp phép chưa được thường xuyên...

Cần đẩy mạnh thu hút xã hội hóa

Qua thực tế giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Điều lệ trường mầm non, Quy chế hoạt động trường mầm non tư thục và các văn bản liên quan đến các điều kiện đảm bảo cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục.

Hiện nay toàn Thành phố có 1.084 trường mầm non. Trong đó, có 764 trường công lập, 320 trường ngoài công lập. Bên cạnh đó, toàn thành phố hiện có 2.467 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (tăng 768 cơ sở so với năm 2015) trong đó có 2.397 cơ sở được cấp phép (đạt tỷ lệ 97%).

Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần bổ sung các chính sách hỗ trợ thu hút xã hội hóa đầu tư cho giáo dục trong đó quy định hỗ trợ từng phần hoặc toàn phần kinh phí giải phóng mặt bằng, ưu đãi vay vốn, tín dụng với lãi xuất thấp để đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mầm non; xem xét được miễn thuế thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án; hỗ trợ kinh phí thường xuyên ngang bằng hoặc một phần định mức chi thường xuyên hàng năm tính theo đầu học sinh do Ngân sách đảm bảo để hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân đầu tư trường học mầm non, nhằm đẩy mạnh xã hội hóa và giảm mức học phí tại các cơ sở tư thục, dân lập...

Bên cạnh đó, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND Thành phố cũng đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo dành quỹ đất để xây dựng trường mầm non công lập nhất là ở những khu đô thị có mật độ dân cư cao để tránh quá tải số trẻ/lớp trong các trường mầm non. Đồng thời, UBND Thành phố cũng cần chỉ đạo các nhà đầu tư xây dựng các khu chung cư trên địa bàn phải có kế hoạch xây dựng trường mầm non hoặc hoàn thiện xây dựng đúng tiến độ; đối với các trường Mầm non công lập ở địa bàn dân cư bị quá tải cần có cơ chế mở rộng tăng diện tích, tăng số lượng phòng học, xây dựng nâng tầng... Nghiên cứu cho phép các quận huyện thực hiện thí điểm mô hình công tư trong xây dựng và hoạt động trường mầm non. Đặc biệt UBND Thành phố khẩn trương chỉ đạo UBND huyện Đông Anh, UBND huyện Chương Mỹ hoàn thành dự án xây dựng trường mầm non công lập tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long và Khu Công nghiệp Phú Nghĩa đảm bảo tiến độ…

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND Thành phố cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định, quy chế chuyên môn và các quy định của pháp luật về hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Đồng thời, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chú trọng hậu kiểm tra sau khi cấp phép hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND các quận, huyện, thị xã cũng cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn, thực hiện tốt việc phân cấp quản lý giáo dục tại địa phương. Đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đang hoạt động nhưng chưa được cấp phép, cần tiếp tục chỉ đạo, có giải pháp tiếp cận, hướng dẫn, hỗ trợ để chủ trường, chủ nhóm lớp hoàn thiện nếu đủ điều kiện thì cấp phép theo quy định.

Nguyễn Công

Nguồn :