M
14:14 | 02/08/2018

​Đề xuất giảm thuế đất cho doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Dự thảo Luật Thuế tài sản đang được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến.

tin nhap 20180802104400 Quy định mới về thu tiền sử dụng đất
tin nhap 20180802104400 Hà Nội ban hành quy định về thu hồi, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất

Theo đó, Dự thảo Luật Thuế tài sản quy định nhà ở thuộc đối tượng chịu thuế sẽ được xác định theo mục đích sử dụng của đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản gắn liền với đất. Giá tính thuế đối với nhà thuộc đối tượng chịu thuế được tính bằng diện tích nhà nhân với giá 1 m2.

Đối với nhà mới xây dựng, Giá nhà tính thuế được xác định theo giá 1 m2 nhà xây dựng mới theo từng cấp nhà, hạng nhà do UBND cấp tỉnh quyết định; Đối với nhà đã qua sử dụng,: Giá nhà tính thuế được xác định theo giá 1 m2 nhà xây dựng mới theo từng cấp nhà, hạng nhà và tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà do UBND cấp tỉnh quy định.

tin nhap 20180802104400
Ảnh minh họa. Nguồn NLĐ

Dự thảo Luật Thuế tài sản cũng đề xuất miễn thuế đối với đất, nhà ở của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật.

Đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sỹ; con của liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đất xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi; cơ sở chữa bệnh xã hội…

Ngoài ra, giảm 50% số thuế phải nộp cho đất, nhà ở của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật. Đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Đất ở trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng.

T.An

Nguồn :