M
20:53 | 19/11/2017

Bộ Công Thương:

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Đây là một trong những nội dung quan trọng thuộc Kế hoạch hành động ngành Công Thuơng triển khai Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0.

day manh phat trien nguon nhan luc phuc vu cuoc cach mang cong nghiep 40 Chủ động tham gia cuộc chơi số
day manh phat trien nguon nhan luc phuc vu cuoc cach mang cong nghiep 40 Phát triển nông nghiệp thông minh là xu hướng tất yếu
day manh phat trien nguon nhan luc phuc vu cuoc cach mang cong nghiep 40 Giảm ùn tắc giao thông: Tầm nhìn đô thị và cuộc cách mạng 4.0
day manh phat trien nguon nhan luc phuc vu cuoc cach mang cong nghiep 40
Ngành công thương đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (ảnh Congthuong)

Theo Kế hoạch hành động của ngành Công Thương được ban hành tại Quyết định 4246/QĐ-BCT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, nội dung "Phát triển nguồn nhân lực ngành Công Thương phục vụ yêu cầu của cuộc CMCN 4.0" có các yêu cầu cụ thể như: Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo nhằm tạo ra nguồn nhân lực có thể tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ của cuộc CMCN 4.0; xây dựng mô hình đào tạo liên kết với doanh nghiệp để bám sát thực tiễn kinh doanh cũng như đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng lao động trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0.

Bên cạnh đó, công tác nâng cao năng lực ứng dụng CNTT của cán bộ ngành Công Thương, trong đó tập trung phát triển nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn, an ninh thông tin, cũng là một trong những yêu cầu cấp bách được Bộ trưởng Bộ Công Thương đề cập.

Ngoài ra, một yêu cầu đặt ra đối với các cán bộ ngành Công Thương trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 được nhắc đến trong Kế hoạch hành động đó là, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức và hợp tác quốc tế.

Nguồn :