M
08:45 | 19/04/2019

Đan Phượng chuyển mình cùng nông nghiệp công nghệ cao

(LĐTĐ) Đan Phượng là huyện đầu tiên của Hà Nội được công nhận huyện nông thôn mới. Đến với các xã của huyện Đan Phượng ngày hôm nay, không khó để nhận ra nét nông thôn mới rất rõ.Từ sự thay da đổi thịt trên mọi mặt, huyện Đan Phượng đã chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần tăng thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Lương Hằng - Phương Ngân

Nguồn :