M
07:39 | 01/07/2018

Công đoàn xã Võng Xuyên với các phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, Công đoàn xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ) đã sôi nổi phát động và hưởng ứng nhiều phong trào thi đua yêu nước, phát huy tốt vai trò nhiệm vụ của mình thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

cong doan xa vong xuyen voi cac phong trao thi dua yeu nuoc Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
cong doan xa vong xuyen voi cac phong trao thi dua yeu nuoc Biểu dương người tốt việc tốt và điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước
cong doan xa vong xuyen voi cac phong trao thi dua yeu nuoc Huyện Đông Anh biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Hiện nay, Công đoàn xã Võng Xuyên có tổng số 36 cán bộ, CNVCLĐ trong đó có 9 công đoàn viên nữ. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, phối hợp với các ban, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, đăc biệt là sự hướng dẫn chỉ đạo của LĐLĐ huyện Phúc Thọ, thời gian qua, Công đoàn xã đã sôi nổi phát động và hưởng ứng nhiều phong trào thi đua yêu nước, phát huy tốt vai trò nhiệm vụ của mình thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ cấp trên phát động, BCH Công đoàn cơ sở xã Võng Xuyên đã cụ thể hóa nội dung chương trình đồng thời tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, được cán bộ đoàn viên tích cực hưởng ứng với những việc làm thiết thực, nổi bật là chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức trung thực, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh;...

cong doan xa vong xuyen voi cac phong trao thi dua yeu nuoc
Đoàn viên công đoàn xã Võng Xuyên nhận nhà "Mái ấm công đoàn"

Công đoàn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, 3 nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và 27 nhận diện của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để hướng dẫn các đồng chí đoàn viên Công đoàn là đảng viên thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình đối với tập thể, cá nhân về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng với đó, BCH Công đoàn tổ chức cho 36/36 công đoàn viên đăng ký các tiêu chí làm việc theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm.

Nhằm góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong CNVCLĐ, Công đoàn tổ chức cho đoàn viên tham các cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật lao động năm 2012”, “Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013”, cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi năm 2013”, “Luật BHXH năm 2014”, ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử do Công đoàn xã phát động, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn,...

Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên với tinh thần “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và được CNVCLĐ trong đơn vị hưởng ứng nhiệt tình. Trong những năm qua, công đoàn viên tham gia thi đấu giải cầu lông, các hội thi văn nghệ đều đạt giải cao.

Ngoài ra, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ đều được tham gia vào quá trình cải cách, xây dựng các cơ chế, chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và Công đoàn, BCH Công đoàn đã phối hợp với UBND xã thực hiện các chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ như: chính sách tiền lương, BHXH, BHYT, chăm lo cơ sở vật chất, đồng phục cho cán bộ công chức tại bộ phận một cửa, đảm bảo trang thiết bị trong các phòng làm việc; tổ chức cho đoàn viên trong Công đoàn đi thăm quan học tập thực tế tại một số mô hình, thắng cảnh.

BCH Công đoàn vận động CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn tham gia các hoạt động xã hội từ thiện do các cấp phát động với số tiền ủng hộ bình quân hằng năm từ 70 đến 90 triệu đồng; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu nhân đạo mỗi năm được 40 đến 50 đơn vị máu, đạt và vượt chỉ tiêu được giao, được UBND huyện tặng giấy khen.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, đặc biệt là thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của Công đoàn xã Võng Xuyên đã góp phần động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên yên tâm công tác, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Nguồn :