M
07:54 | 12/09/2018

Chương Mỹ:  Phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện nông thôn mới

(LĐTĐ)  Hiện nay huyện Chương Mỹ đang tiếp tục nỗ lực, tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa đạt để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.

chuong my phan dau den nam 2020 tro thanh huyen nong thon moi Huyện Ba Vì: Phấn đấu có 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018
chuong my phan dau den nam 2020 tro thanh huyen nong thon moi Phát triển HTX gắn với thực hiện tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp

Là một huyện có xuất phát điểm thấp, đến nay huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã có 21/30 xã được UBND thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2018, đã có xã Phú Nghĩa (Chương Mỹ) đủ tiêu chuẩn đề nghị thành phố công nhận đạt chuẩn và phấn đấu đến cuối năm có thêm 3 xã đạt xã nông thôn mới.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội và Chương trình số 03 của Huyện ủy Chương Mỹ về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sông nông dân” giai đoạn 2016 - 2020, huyện Chương Mỹ đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao đời sống nông dân.

chuong my phan dau den nam 2020 tro thanh huyen nong thon moi
Lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 03 của Huyện ủy, giai đoạn 2016 - 2020. (Ảnh: Kim Thoa).

Toàn huyện có 3 trung tâm văn hóa - thể thao, 177 nhà văn hóa, có 125/204 thôn, xóm đạt danh hiệu làng văn hóa đạt 61%, có 65.600 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt 87% tổng số hộ dân của 30 xã. 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi...

Khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ huyện đến xã đã phát huy tốt tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong triển khai xây dựng nông thôn mới, tạo niềm tin trong nhân dân. Việc phát huy dân chủ ở nhân dân thể hiện rõ nét nhất trong công tác dồn điền đổi thửa. Công tác dồn điền đổi thửa được thực hiện từng bước theo đúng quy trình và trong quá trình thực hiện đều có sự tham gia của người dân, người dân được nghe báo cáo kết quả điều tra, phân tích thống kê, tổng hợp phân loại đất theo từng vùng xứ đồng, khảo sát hệ thống mương tưới, tiêu, dự toán kinh phí thực hiện...

Điểm khác biệt trong xây dựng nông thôn mới ở Chương Mỹ là những mô hình làm kinh tế. Nhiều địa phương đã triển khai xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung như: mô hình trồng hoa lan, hoa ly, rau an toàn ở Thụy Hương, mô hình bưởi Diễn ở xã Nam Phương Tiến, Trần Phú, nhãn chín muộn ở Lam Điền, mô hình nuôi thủy sản tập trung ở các xã: Thanh Bình, Trung Hòa, Tiên Phương, mô hình lúa hữu cơ ở Đồng Phú, mô hình chăn nuôi của Công ty CP Tiên Yên ở xã Đại Yên…

Để đạt mục tiêu huyện nông thôn mới năm 2020 huyện Chương Mỹ cần nỗ lực rất lớn để hoàn thành những tiêu chí chưa đạt. Cụ thể đối với tiêu chí tỷ lệ số xã đạt nông thôn mới là 100%, Ban chỉ đạo huyện đã xây dựng lộ trình tập trung chỉ đạo năm 2018 phấn đấu có thêm 3 xã đạt xã nông thôn mới; năm 2019 có thêm 3 xã đạt xã nông thôn mới; năm 2020 có thêm 2 xã đạt xã nông thôn mới.

Huyện Chương Mỹ sẽ tập trung tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức của người dân, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh trong thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân tại xã Tân Tiến, xã Trần Phú để hoàn thành công tác xây dựng bãi rác tập trung tại núi Thoong, xã Tân Tiến và thôn Đồng Ké, xã Trần Phú theo chỉ đạo của UBND thành phố, góp phần đảm bảo cho công tác thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn đạt tỷ lệ 100%.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tổng thể, trong đó sẽ thực hiện các giải pháp về huy động vốn, đẩy mạnh công tác đấu giá đất tạo nguồn lực cho đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, tăng cường công tác vận động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và nhân dân đầu tư các công trình phúc lợi như nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn là tiền đề, cơ sở để huyện Chương Mỹ hoàn thành được mục tiêu đề ra đến năm 2020 là huyện nông thôn mới.

Nguồn :