M
08:26 | 13/10/2019

Đảng bộ huyện Gia Lâm:

Chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp

(LĐTĐ) Tổ chức Đảng các cấp trong Huyện Gia Lâm phải bám sát Điều lệ Đảng, các hướng dẫn của cấp trên, chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XII.  

chuan bi chu dao de to chuc thanh cong dai hoi dang cac cap Đảng bộ huyện Gia Lâm: 235 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9
chuan bi chu dao de to chuc thanh cong dai hoi dang cac cap Hội nghị lần thứ 17, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXI

Trên đây là chỉ đạo của đồng chí Lê Anh Quân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm tại hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXI vừa được tổ chức mới đây.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; góp ý vào dự thảo Báo cáo Đại hội đại biểu lần thứ XXII, Đảng bộ huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thảo luận một số nội dung theo kế hoạch.

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, 9 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị: kinh tế tăng 10,57% so với cùng kỳ năm 2018, thu ngân sách nhà nước cao hơn so với cùng kỳ năm trước; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, trật tự xây dựng, đô thị được tăng cường; hoạt động văn hóa xã hội được đẩy mạnh, an ninh quốc phòng được đảm bảo.

chuan bi chu dao de to chuc thanh cong dai hoi dang cac cap
Đồng chí Lê Anh Quân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm phát biểu tại hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm cả về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Toàn huyện thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Công tác điều hành, quản lý nhà nước từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng; đẩy mạnh cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị được đổi mới, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn. Hội nghị đã thảo luận làm rõ những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện trong 9 tháng qua; đồng thời thống nhất 11 chỉ tiêu, 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo Đại hội đại biểu lần thứ XXII, Đảng bộ huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông qua Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (sửa đổi, bổ sung); thảo luận Kế hoạch thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Thành ủy Hà Nội về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Gia Lâm trong 9 tháng qua. Những nỗ lực đó đã được khẳng định bằng sự phát triển toàn diện của huyện, bộ mặt đô thị Gia Lâm ngày một khởi sắc. Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Huyện. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các ngành đoàn thể, các xã, thị trấn chủ động bám sát Nghị quyết hội nghị, cụ thể hóa thành nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, tổ chức Đảng các cấp trong Huyện bám sát Điều lệ Đảng, các hướng dẫn của các cấp, chuẩn bị chu đáo để Đại hội thành công, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Về việc thực hiện đề án 21-ĐA/TU, đồng chí Bí thư huyện ủy Gia Lâm đề nghị các địa phương chủ động sắp xếp đội ngũ cán bộ để phát huy vai trò của từng người trên các lĩnh vực công tác, góp phần nâng cao hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

P.Diệp

Nguồn :