M
21:11 | 20/12/2017

Cán bộ, phóng viên báo chí Hà Nội quán triệt Nghị quyết T.Ư 6

Chiều 20/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị c quán triệt Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) của Đảng cho hơn 300 cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí của TP Hà Nội.

can bo phong vien bao chi ha noi quan triet nghi quyet tu 6 Triển khai Nghị quyết phát triển ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu
can bo phong vien bao chi ha noi quan triet nghi quyet tu 6 Quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) phải sinh động và biện chứng
can bo phong vien bao chi ha noi quan triet nghi quyet tu 6 Thế hệ trẻ sẽ tiếp tục lập chiến công ở thế kỷ XXI

Tại hội nghị, PGS.TS Ngô Văn Thạo - Hội đồng Lý luận T.Ư đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) của Đảng.

can bo phong vien bao chi ha noi quan triet nghi quyet tu 6
PGS.TS Ngô Văn Thạo trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết T.Ư 6 (Khóa XII) của Đảng.

Cụ thể là một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; Công tác dân số trong tình hình mới.

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Nghị quyết T.Ư 6 là nội dung quan trọng, thiết thực đối với mỗi đảng viên, phóng viên cơ quan báo chí Thủ đô.

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ Đảng viên mà trước hết là đội ngũ các cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản.

Qua đó, mỗi cán bộ, phóng viên báo chí Thủ đô không chỉ chủ động, gương mẫu trong việc học tập nghiên cứu nghị quyết trên mà phải nắm chắc, hiểu rõ để vận dụng vào công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thành công mục tiêu của nghị quyết đã đề ra.

Nguồn :