M
19:51 | 05/12/2018

Quận Hà Đông:

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên

(LĐTĐ) Với mục đích nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới… vừa qua, quận Hà Đông đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận.

boi duong kien thuc quoc phong va an ninh cho doi tuong 3 Huyện Thanh Oai: Cần quản lý chặt chẽ đất nông nghiệp
boi duong kien thuc quoc phong va an ninh cho doi tuong 3 Đảm bảo công tác an ninh quốc phòng
boi duong kien thuc quoc phong va an ninh cho doi tuong 3 Việt Nam-Australia: Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng
boi duong kien thuc quoc phong va an ninh cho doi tuong 3
Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận Hà Đông tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc Phòng - An ninh

Lớp học nhằm nâng cao nhận thức, năng lực toàn diện cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức để vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo từng cương vị, chức trách và thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng và an ninh cho đảng viên, viên chức và người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian 12 ngày, 40 học viên thuộc đối tượng 3 của quận Hà Đông sẽ được học tập, nghiên cứu 14 chuyên đề chính và 2 chuyên đề bổ trợ về: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào trạng thái quốc phòng; diễn tập chiến đấu phòng thủ; một số vấn đề xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia…

Ngoài các chuyên đề trên, trong chương trình bồi dưỡng, học viên cũng sẽ được nghe các giảng viên đến từ Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng truyền đạt các nội dung như: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với Việt Nam; công tác dân tộc gắn với vấn đề quốc phòng, an ninh. Lớp học diễn ra từ ngày 4 - 16/12/2018.

Tuấn Minh

Nguồn :