M
09:14 | 10/01/2018

BIDV đứng top đầu các doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước

Nộp ngân sách Nhà nước hơn 5.000 tỷ đồng, tiếp tục đứng trong top đầu các doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước. Khép lại năm 2017, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã về đích thành công với các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch.

tin nhap 20180110063044 BIDV tiếp tục nhận giải “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất” lần 2
tin nhap 20180110063044 BIDV nhận giải thưởng 'Doanh nghiệp vì người lao động' năm 2017
tin nhap 20180110063044 Tăng trưởng tín dụng của BIDV cao hơn mức chung toàn ngành

Theo báo cáo của BIDV, đến hết năm 2017, tổng tài sản của BIDV đạt 1.176.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16,7% so với 2016, chiếm 12,5% tổng tài sản toàn ngành, là ngân hàng TMCP có quy mô tổng tài sản lớn nhất.

tin nhap 20180110063044

Năm 2017, BIDV đã về đích thành công với các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch.

Nguồn vốn huy động tiếp tục tăng trưởng tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn, với tổng nguồn vốn huy động đạt 1.106.517 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9% so với 2016; trong đó tiền gửi tổ chức kinh tế và dân cư đạt 934.111 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4%, chiếm 12,5% huy động vốn toàn ngành ngân hàng.

BIDV đã nỗ lực gia tăng nguồn thu dịch vụ, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm mở rộng và đa dạng hóa nguồn thu theo yêu cầu của Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg: Thu dịch vụ ròng đạt 4.290 tỷ đồng, tăng trưởng 14%; thu nhập ròng từ kinh doanh vốn và tiền tệ lần đầu tiên đạt mốc 2.000 tỷ đồng, cao nhất trong 10 năm qua, tăng trưởng 36,7% so với năm 2016.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh hiệu quả, năm 2017, BIDV tiếp tục dành ngân sách hoạt động, quyên góp ủng hộ của cán bộ nhân viên, người lao động để triển khai thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực; bàn giao 412 phòng, lớp học và 25 công trình, chương trình giáo dục; 87 công trình, chương trình y tế; 323 căn nhà đại đoàn kết... với tổng kinh phí cam kết hỗ trợ trong năm 2017 là 350 tỷ đồng.

Nguồn :