M
16:00 | 17/03/2018

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội:

200 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”

Chiều 16/3/2018, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trao 200 triệu đồng ủng hộ  Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” năm 2018. Cùng tới trao ủng hộ có lãnh đạo  Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội .

200 trieu dong ung ho quy vi truong sa than yeu Tiếp nhận gần 19 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”
200 trieu dong ung ho quy vi truong sa than yeu Phát động quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”
200 trieu dong ung ho quy vi truong sa than yeu Vận động 100% CĐCS tham gia ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”
200 trieu dong ung ho quy vi truong sa than yeu Trên 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”

Bà Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cho biết, thực hiện Công văn số 2143-CV/VPTU ngày 06/3/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” năm 2018; thực hiện kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 01 tháng 02 năm 2018 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về việc Tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì trường Sa thân yêu” thành phố Hà Nội năm 2018; hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc vận động ủng hộ Quỹ “Trường Sa thân yêu”; với trách nhiệm, tình cảm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV, NV) và học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đối với huyện đảo và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã kêu gọi, vận động đội ngũ CBGV,NV ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thiết thực hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” từ ngày 01/3/2018 đến ngày 18/3/2018.

200 trieu dong ung ho quy vi truong sa than yeu
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến đại diện ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao 200 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu"

Bên cạnh sự ủng hộ của đội ngũ CBGV,NV các nhà trường trực tiếp gửi về Mặt trận Tổ quốc quận, huyện và Thành phố, đại diện ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trao ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” năm 2018 qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội với số tiền 200 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Thị và tặng một số quà thiết thực đáp ứng một phần nhu cầu của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo.

Hoạt động này cũng thể hiện trách nhiệm, tình cảm của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô với các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo Trường Sa đang ngày đêm bám biển, học tập, lao động, sản xuất, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Nguồn :