Xin chờ trong giây lát...

Xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu: Lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp

16/09/2022 18:08

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động công nhân, viên chức, lao động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức Công đoàn giúp công nhân, viên chức, lao động yên tâm công tác, lao động, sản xuất, cống hiến cho xã hội.

Video nằm trong bài : Xây dựng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu: Lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp

Phiên bản di động