Xin chờ trong giây lát...

Vai trò, tiêu chuẩn và quyền của đại biểu Hội đồng nhân dân

14/05/2021 11:41
Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri...

Theo Đức Duy - Lương Hằng

Phiên bản di động