M
24/01/2020 16:31

Triển khai chương trình ‘Học thông qua Chơi’ tại Việt Nam

(LĐTĐ) Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng. Để phát triển đầy đủ các tiềm năng, học sinh tiểu học cần có nhiều kỹ năng, bao gồm các kỹ năng nhận thức, xã hội, cảm xúc, thể chất và sáng tạo.  

Xứng đáng với những phần thưởng cao quý
10 sự kiện tiêu biểu ngành Giáo dục Thủ đô năm 2019
Trung tâm Anh ngữ VUS tắc trách: Gia đình học viên nháo nhào tìm con

Nhận thức rõ điểm này, Quỹ LEGO đã công bố một chương trình đối tác toàn cầu nhằm lồng ghép phương pháp “Học thông qua Chơi” vào chương trình bồi dưỡng giáo viên tiểu học.

Phương pháp “Học thông qua Chơi” đã được chứng minh là khi trẻ em tiếp thu được các kỹ năng đa dạng, từ kỹ năng thúc đẩy tư duy, khả năng hợp tác tới giải quyết vấn đề.

Để giáo viên có thể áp dụng hiệu quả phương pháp “Học thông qua Chơi” trên lớp, chương trình đối tác toàn cầu của Quỹ LEGO sẽ làm việc với các đối tác và các bộ, ngành để đưa ra chương trình bồi dưỡng giáo viên thường xuyên, có chất lượng thông qua việc lồng ghép các phương pháp “Học thông qua Chơi” vào chương trình giảng dạy.

Triển khai chương trình ‘Học thông qua Chơi’ tại Việt Nam

Học thông qua Chơi sẽ giúp các học sinh tiểu học hứng thú với việc học tập hơn. Ảnh: Đ.Luyện

Theo tìm hiểu, hiện Quỹ LEGO đang đồng hành cùng với một số tổ chức hỗ trợ các giáo viên tiểu học áp dụng phương pháp “Học thông qua Chơi” tại một số quốc gia ở châu Phi và châu Á. Các tổ chức hợp tác với các Bộ Giáo dục ở các quốc gia này nhằm thúc đẩy áp dụng và lồng ghép phương pháp “Học thông qua Chơi” vào hệ thống bồi dưỡng giáo viên thường xuyên, gắn với với chương trình giáo dục phổ thông.

Tại Việt Nam, tổ chức VVOB sẽ thực hiện triển khai chương trình này thông qua dự án “iPlay Việt Nam-Lồng ghép các hoạt động Học thông qua Chơi cho học sinh Việt Nam”.

Dự án này sẽ hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt được các mục tiêu của chương trình giáo dục mới bằng cách lồng ghép phương pháp vào hệ thống bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học.

Dự án iPlay sẽ xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên áp dụng và thực hành các hoạt động tại lớp học theo chương trình giảng dạy mới. Dự án cũng sẽ nâng cao năng lực cho cán bộ giáo dục cấp huyện, quản lý nhà trường, để họ có khả năng tạo môi trường khuyến khích và hỗ trợ áp dụng phương pháp “Học thông qua Chơi” tại trường… Áp dụng chiến lược nhân rộng 3 bước tại các vùng miền khác nhau, dự án iPlay sẽ tiếp cận tới 14.695 trường học, hơn 150.000 giáo viên tiểu học vào năm 2022.

Đ.Luyện

Nguồn :