Xin chờ trong giây lát...

Tiêu chuẩn và trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội

13/05/2021 12:24
Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Tiêu chuẩn và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014.

Theo Đức Duy

Phiên bản di động