M
06/07/2020 10:49

  THƯ MỜI CHÀO GIÁ

(LĐTĐ) Công ty TNHH Nhà nước MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội đang có nhu cầu Tư vấn thiết kế cảnh quan sân vườn, hạ tầng Khách sạn Công đoàn Quảng Bá, số 98, Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.

Hà Nội phê duyệt Quyết định thành lập 4 cụm công nghiệp làng nghề
Ký biên bản ghi nhớ về hợp đồng cung cấp hệ thống metro tại Việt Nam
4422 37661789
Khách sạn Công đoàn Quảng Bá

Kính mời các công ty có đủ năng lực tham gia chào giá:

Hồ sơ tham gia gồm có:

- Bản sao đăng ký kinh doanh.

- Bản báo giá có ký tên đóng dấu

- Hợp đồng mẫu

- Các tài liệu liên quan

Thời gian khảo sát và nhận các tài liệu liên quan từ 14 giờ đến 16 giờ các ngày: từ 8/7 đến ngày 16/7/2020.

Hồ sơ chào giá phải được niêm phong trong phong bì dán kín và gửi đến địa chỉ Khách sạn Công đoàn Quảng Bá, số 98, Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội chậm nhất là ngày 17/7/2020.

Trên phong bì ghi rõ "Hồ sơ chào giá Tư vấn thiết kế cảnh quan sân vườn, hạ tầng Khách sạn Công đoàn Quảng Bá"

Người nhận: Công ty TNHH Nhà nước MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội

Đia chỉ: Số 98, Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.

Để biết thêm chi tiết hoặc khảo sát thực tế xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH NN MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội, gặp Ms. Lan Anh, điện thoại 0942218369, email: lananh@congdoanhotel.com.vn.

Công ty TNHH Nhà nước MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội trân trọng kính mời.

Nguồn :