M
Xin chờ trong giây lát...

Tạo thương hiệu riêng của Báo điện tử Lao động Thủ đô thông qua các cuộc giao lưu trực tuyến

Nhằm thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ được giao và đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng nhanh, đa dạng, nhiều chiều của độc giả, trong những năm qua, Ban Biên tập báo Lao động Thủ đô đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo điện tử Lao động thủ đô bằng nhiều biện pháp.Trong đó, chú trọng tăng cường tính tương tác thông qua việc tổ chức các cuộc đối thoại, giao lưu trực tiếp với công nhân, viên chức, lao động và truyền trực tuyến trên trang laodongthudo.vn.