Xin chờ trong giây lát...

Tạo động lực để người lao động phát huy sáng kiến sáng tạo

13/09/2023 17:37
Với việc triển khai sâu rộng phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô” đã tạo động lực to lớn để CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Video nằm trong bài : Tạo động lực để người lao động phát huy sáng kiến sáng tạo

Phiên bản di động