Xin chờ trong giây lát...

Tạo động lực để người lao động phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô”

11/06/2022 11:52
Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” đã và đang được các cấp Công đoàn Thủ đô tích cực triển khai, qua đó đã động viên công nhân lao động phát huy sáng kiến sáng tạo, tăng năng suất lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Video nằm trong bài : Tạo động lực để người lao động phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô”

Phiên bản di động