Xin chờ trong giây lát...

Tạo động lực để người lao động Cống hiến

25/10/2022 10:58

Hưởng ứng phong trào “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô”, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đã hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm nhằm cải tiến, hợp lý hóa quy trình sản xuất, tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống người lao động; đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Video nằm trong bài : Tạo động lực để người lao động cống hiến

Phiên bản di động