Sản xuất phim phải chịu sự điều chỉnh của Luật Đấu thầu

(LĐTĐ) Sản xuất phim phải chịu sự điều chỉnh của Luật Đấu thầu và phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng cho mọi nhà sản xuất, mọi đối tượng - Đó là ý kiến của đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh (Đoàn Quảng Nam) khi góp ý xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Đại biểu Dương Minh Ánh đề nghị giữ nguyên nhạc sĩ là đối tượng được xét tặng NSND, NSƯT Yêu cầu về nhân sự đối với gói thầu kiểm toán Giá dự thầu có bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí?

Điều chỉnh chính sách sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước

Tại phiên họp toàn thể trực tuyến thảo luận Luật Điện ảnh (sửa đổi) diễn ra tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, đa số ý kiến đại biểu tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Điện ảnh nhằm thể chế hóa chủ trương, Nghị quyết của Đảng; cụ thể hóa Hiến pháp 2013; khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Điện ảnh hiện hành, phù hợp với tình hình thực tiễn, thúc đẩy phát triển ngành điện ảnh.

Sản xuất phim phải chịu sự điều chỉnh của Luật Đấu thầu
Phiên thảo luận trực tuyến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Tuy nhiên, tham gia góp ý xây dựng dự thảo Luật, đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh (Đoàn Quảng Nam) cho rằng, sản xuất phim phải chịu sự điều chỉnh của Luật Đấu thầu và phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng cho mọi nhà sản xuất, mọi đối tượng. Đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh đề nghị, cần xem xét nếu thủ tục đấu thầu hiện nay chưa phù hợp với các quy trình, công đoạn sản xuất phim thì phải điều chỉnh để đơn giản hơn về thủ tục hành chính, phù hợp với thực tế. Đối với những sản phẩm phim mang tính đặc thù cao như dòng phim phục vụ mang mục đích chính trị, quốc phòng, an ninh thì phải thực hiện theo hình thức Nhà nước đặt hàng chứ không nên tổ chức đấu thầu rộng rãi.

Cũng liên quan đến nội dung này, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Dương) cho biết, đề tài sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước quy định: Nhà nước đầu tư sản xuất phim thực hiện theo kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của Nhà nước về đề tài lịch sử, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc, chiến tranh cách mạng, thiếu nhi, miền núi, biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề của cuộc sống đương đại. Với phạm vi đề tài quá rộng thì sẽ không xác định được đề tài trọng tâm và thứ tự ưu tiên trong khâu lựa chọn sản xuất. Vì vậy, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị phải xác định tinh gọn, đúng trọng tâm, trọng điểm những đề tài được Nhà nước ưu tiên đầu tư kinh phí từ ngân sách.

Về phương thức sản xuất phim bằng ngân sách Nhà nước, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị không nên sử dụng phương thức đấu thầu trong trường hợp này với 2 lí do. Vì quy định này đã được quy định trong Luật Điện ảnh 2006 về phương án đấu thầu nhưng qua 14 năm triển khai thì chúng ta vẫn chưa thực hiện được và gặp nhiều vướng mắc. Đại biểu đề nghị không nên tiếp tục quy định nội dung này trong dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Đại biểu cũng nhận thấy, phương án 2 quy định hình thức giao nhiệm vụ đặt hàng, đấu thầu với các phim có nội dung khác thì không đúng, không thống nhất với nhau giữa khoản 1 Điều 5 và khoản 2 Điều 15. Vì khoản 1 Điều 5 quy định Nhà nước chỉ đầu tư sản xuất phim thực hiện theo kế hoạch, phục vụ nhiệm vụ chính trị chứ không đầu tư cho các phim có nội dung khác.

Sản xuất phim phải chịu sự điều chỉnh của Luật Đấu thầu
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Tham gia góp ý xây dựng dự thảo Luật, nhiều đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước. Đa số ý kiến lựa chọn phương án 2 (giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng hoặc đấu thầu), đề xuất giữ nguyên quy định của Luật hiện hành.

Băn khoăn Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh

Nhiều ý kiến đại biểu cũng băn khoăn về Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh. Các đại biểu cho rằng, Luật Điện ảnh 2006 đã có quy định về Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh. Theo đó, Quỹ được thành lập để sử dụng cho các hoạt động: thưởng cho phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao; hỗ trợ sản xuất phim thể nghiệm nghệ thuật, phim đầu tay được tuyển chọn để đưa vào sản xuất; hỗ trợ cho các hoạt động khác để phát triển điện ảnh. Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh bao gồm: nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài. Chính phủ quy định cụ thể việc thành lập và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh...

Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc của Quỹ này. Trên thực tế, cho đến nay, Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh chưa được triển khai. Cơ chế hiện hành chưa quy định về mô hình cũng như nguồn thu ổn định lâu dài để Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh tồn tại, phát triển và hoạt động hiệu quả.

Đại biểu Trần Văn Thức (Đoàn Thanh Hóa) đề nghị cân nhắc bỏ quy định này vì: Luật hiện hành đã quy định thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh nhưng 10 năm qua không triển khai thực hiện được. Nội dung chi của Quỹ trùng với nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước. Nếu thành lập Quỹ thì Chính phủ vẫn phải cung cấp vốn điều lệ trong khi chưa có khả năng huy động Quỹ.

Đồng tình với đại biểu Trần Văn Thức, đại biểu Nguyễn Thị Huế (Đoàn Bắc Kạn) đề nghị không đưa vào dự án Luật nội dung này. Vì trong thực tiễn, có rất nhiều luật quy định thành lập các quỹ phát triển nhưng do điều kiện về ngân sách không đảm bảo cho nên không thành lập được. Như vậy, đại biểu Nguyễn Thị Huế nhận thấy, nội dung này khó khả thi trong thực tiễn mặc dù mục đích, ý nghĩa rất tốt.

Sản xuất phim phải chịu sự điều chỉnh của Luật Đấu thầu
Đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh (Đoàn Quảng Nam)

Phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, giao nhiệm vụ cho cơ quan soạn thảo tham mưu với Chính phủ hoàn thiện từng bước và trình Quốc hội đóng góp ý kiến để Cơ quan soạn thảo dự án Luật tiếp tục tiếp thu, báo cáo với Quốc hội tại Kỳ họp lần thứ 3. Vì vậy, trong phiên thảo luận ở Tổ cũng như Phiên thảo luận tại Hội trường cho thấy, các đại biểu Quốc hội rất quan tâm và đều mong muốn là phải tìm được những giải pháp tối ưu nhất để xây dựng hoàn thiện Luật Điện ảnh nhằm thực hiện được những nội dung cốt lõi mà Chủ tịch Quốc hội đã đề ra về 2 trụ cột: Điện ảnh không chỉ là ngành văn hóa nghệ thuật mà còn là một trong những nhóm ngành kinh tế…

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, trong phiên thảo luận, có ý kiến đề nghị là bỏ thẩm định kịch bản đối với phim hợp tác, sử dụng phim hợp tác liên doanh với nước ngoài. Tuy nhiên, trong thực hiện đang xảy ra một vấn đề là thời gian qua có hãng phim liên kết, liên doanh với nước ngoài không tuân thủ và vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, các phim hợp tác với nước ngoài thường sau đó lại không phổ biến tại Việt Nam. Vì vậy, nếu như không có thẩm định thì không kiểm soát được tính chính xác của phim so với thực tế lịch sử của Việt Nam. Đây là một vấn đề khó mà cơ quan soạn thảo đang cân nhắc và tính toán để đưa vào dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Về vấn đề sản xuất phim theo ngân sách của Nhà nước đặt hàng và Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết, có nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng nên tổ chức đấu thầu. Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xem xét và cân nhắc. Tuy nhiên, do ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, trong khi thực hiện đấu thầu thì hầu như là không có đơn vị nào đấu thầu. Vì vậy, Bộ mong muốn Quốc hội xem xét để có những giải pháp hiệu quả hơn về vấn đề này.

Về Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh, theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, ở nhiều quốc gia có nền điện ảnh phát triển đều áp dụng xây dựng Quỹ này. Cơ quan soạn thảo dự án Luật cho rằng, Việt Nam cũng cần phải có Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh thì mới có điều kiện để hỗ trợ các đối tượng hưởng Quỹ.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tổng thống đắc cử Colombia Gustavo Petro tuyên thệ nhậm chức

Tổng thống đắc cử Colombia Gustavo Petro tuyên thệ nhậm chức

Ông Gustavo Petro trở thành nhà lãnh đạo theo đường lối cánh tả đầu tiên tại Colombia lên nắm quyền và sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong ...
U16 Việt Nam có thể gặp Thái Lan ở bán kết U16 Đông Nam Á 2022

U16 Việt Nam có thể gặp Thái Lan ở bán kết U16 Đông Nam Á 2022

Nếu giành quyền vào bán kết U16 Đông Nam Á 2022, U16 Việt Nam sẽ đối đầu U16 Thái Lan.
Công chức, viên chức nghỉ việc: Nguyên nhân chủ yếu do thu nhập thấp

Công chức, viên chức nghỉ việc: Nguyên nhân chủ yếu do thu nhập thấp

Thu nhập thấp, không đảm bảo cuộc sống chính là nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều công chức, viên chức nghỉ việc để tìm vị trí việc làm có thu ...
Thắng lợi quan trọng của Tổng thống Mỹ Joe Biden trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ

Thắng lợi quan trọng của Tổng thống Mỹ Joe Biden trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ

Ngày 7/8, sau nhiều tháng đàm phán và tranh luận, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật về kế hoạch đầy tham vọng của Tổng thống Joe Biden liên ...
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội, sáng ngày 7/8, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) ...
Mê Linh: Phấn đấu hoàn thành thu ngân sách Nhà nước năm 2022

Mê Linh: Phấn đấu hoàn thành thu ngân sách Nhà nước năm 2022

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế huyện Mê Linh tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Phát huy những kết quả đã ...
Trên 26,3 triệu tài khoản đã đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID

Trên 26,3 triệu tài khoản đã đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, tính đến ngày 31/7/2022, trên toàn quốc đã có trên 26,3 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được ...

Tin khác

Đồng chí Võ Chí Công - Tấm gương người chiến sĩ cách mạng kiên cường

Đồng chí Võ Chí Công - Tấm gương người chiến sĩ cách mạng kiên cường

(LĐTĐ) Gần 80 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời đồng chí Võ Chí Công gắn liền với quá trình cách mạng, với những sự kiện lịch sử oanh liệt của Đảng và nhân dân ta trong suốt thế kỷ XX. Đồng chí là tấm gương cao đẹp của một người cộng sản kiên cường, mẫu mực, là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân.
Trọng thể lễ tang  3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trọng thể lễ tang 3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ

(LĐTĐ) Chiều 5/8, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), lễ tang 3 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy được tổ chức trọng thể. Đông đảo thân nhân, đồng đội và người dân đã có mặt để phúng viếng, tiễn đưa các liệt sĩ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thường trực Chính phủ sẽ làm việc thường xuyên với TP.HCM

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thường trực Chính phủ sẽ làm việc thường xuyên với TP.HCM

(LĐTĐ) Ngày 27/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2022 và tiến độ một số dự án đầu tư công trọng điểm của Thành phố.
Mệnh lệnh từ trái tim

Mệnh lệnh từ trái tim

(LĐTĐ) Những ngày này, từ Trung ương đến địa phương đã, đang diễn ra nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ để tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì nền độc lập - tự do, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; của những gia đình có công và thương bệnh binh.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 26/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022), lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Câu chuyện lịch sử qua lời kể của “những anh hùng thế kỷ XX”

Câu chuyện lịch sử qua lời kể của “những anh hùng thế kỷ XX”

(LĐTĐ) Đón xem chương trình truyền hình “Những anh hùng thế kỷ XX” trên Chuyển động 24h và các nền tảng số của VTV, khán giả sẽ được gặp, được nghe những nhân vật lịch sử của Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ kể về câu chuyện của chính mình nơi trận mạc.
Việt Nam - Lào: Nhiều chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế, văn hóa, y tế và khoa học - kỹ thuật

Việt Nam - Lào: Nhiều chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế, văn hóa, y tế và khoa học - kỹ thuật

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có truyền thống gắn bó lâu đời suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc. Trong chặng đường phát triển quan hệ hai nước 60 năm qua, đặc biệt là sau 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, hai nước đã tích cực triển khai các Hiệp định giữa hai Chính phủ và thỏa thuận tại các kỳ họp của Ủy ban liên Chính phủ; tích cực triển khai Thỏa thuận về Chiến lược hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật đạt nhiều chuyển biến tích cực.
Mãi ghi nhớ, tự hào về ý chí quật cường của các thế hệ cha ông

Mãi ghi nhớ, tự hào về ý chí quật cường của các thế hệ cha ông

(LĐTĐ) “Người dân Việt Nam sẽ mãi ghi nhớ, sẽ mãi tự hào về ý chí quật cường của các thế hệ cha ông đã viết nên những bản hùng ca "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", mang lại độc lập, hòa bình hôm nay”- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022) và Tuyên dương đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022 diễn ra sáng nay, 24/7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
Bài cuối: Rà soát quy hoạch đất đai, tránh tình trạng "chạy" nghị quyết

Bài cuối: Rà soát quy hoạch đất đai, tránh tình trạng "chạy" nghị quyết

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 21-22/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong đó, liên quan đến Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày sáng 21/7 và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng kết luận tại Hội nghị vào sáng 22/7 càng làm người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng về lĩnh vực đất đai và tin tưởng hơn vào đường lối lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực vốn rất “nóng” như đất đai.
Kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

(LĐTĐ) Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu, tự ý thức học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức, phong cách, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng và lời thề khi vào Đảng; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động