Sản xuất phim phải chịu sự điều chỉnh của Luật Đấu thầu

(LĐTĐ) Sản xuất phim phải chịu sự điều chỉnh của Luật Đấu thầu và phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng cho mọi nhà sản xuất, mọi đối tượng - Đó là ý kiến của đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh (Đoàn Quảng Nam) khi góp ý xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Đại biểu Dương Minh Ánh đề nghị giữ nguyên nhạc sĩ là đối tượng được xét tặng NSND, NSƯT Yêu cầu về nhân sự đối với gói thầu kiểm toán Giá dự thầu có bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí?

Điều chỉnh chính sách sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước

Tại phiên họp toàn thể trực tuyến thảo luận Luật Điện ảnh (sửa đổi) diễn ra tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, đa số ý kiến đại biểu tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Điện ảnh nhằm thể chế hóa chủ trương, Nghị quyết của Đảng; cụ thể hóa Hiến pháp 2013; khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Điện ảnh hiện hành, phù hợp với tình hình thực tiễn, thúc đẩy phát triển ngành điện ảnh.

Sản xuất phim phải chịu sự điều chỉnh của Luật Đấu thầu
Phiên thảo luận trực tuyến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Tuy nhiên, tham gia góp ý xây dựng dự thảo Luật, đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh (Đoàn Quảng Nam) cho rằng, sản xuất phim phải chịu sự điều chỉnh của Luật Đấu thầu và phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng cho mọi nhà sản xuất, mọi đối tượng. Đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh đề nghị, cần xem xét nếu thủ tục đấu thầu hiện nay chưa phù hợp với các quy trình, công đoạn sản xuất phim thì phải điều chỉnh để đơn giản hơn về thủ tục hành chính, phù hợp với thực tế. Đối với những sản phẩm phim mang tính đặc thù cao như dòng phim phục vụ mang mục đích chính trị, quốc phòng, an ninh thì phải thực hiện theo hình thức Nhà nước đặt hàng chứ không nên tổ chức đấu thầu rộng rãi.

Cũng liên quan đến nội dung này, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Dương) cho biết, đề tài sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước quy định: Nhà nước đầu tư sản xuất phim thực hiện theo kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của Nhà nước về đề tài lịch sử, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc, chiến tranh cách mạng, thiếu nhi, miền núi, biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề của cuộc sống đương đại. Với phạm vi đề tài quá rộng thì sẽ không xác định được đề tài trọng tâm và thứ tự ưu tiên trong khâu lựa chọn sản xuất. Vì vậy, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị phải xác định tinh gọn, đúng trọng tâm, trọng điểm những đề tài được Nhà nước ưu tiên đầu tư kinh phí từ ngân sách.

Về phương thức sản xuất phim bằng ngân sách Nhà nước, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị không nên sử dụng phương thức đấu thầu trong trường hợp này với 2 lí do. Vì quy định này đã được quy định trong Luật Điện ảnh 2006 về phương án đấu thầu nhưng qua 14 năm triển khai thì chúng ta vẫn chưa thực hiện được và gặp nhiều vướng mắc. Đại biểu đề nghị không nên tiếp tục quy định nội dung này trong dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Đại biểu cũng nhận thấy, phương án 2 quy định hình thức giao nhiệm vụ đặt hàng, đấu thầu với các phim có nội dung khác thì không đúng, không thống nhất với nhau giữa khoản 1 Điều 5 và khoản 2 Điều 15. Vì khoản 1 Điều 5 quy định Nhà nước chỉ đầu tư sản xuất phim thực hiện theo kế hoạch, phục vụ nhiệm vụ chính trị chứ không đầu tư cho các phim có nội dung khác.

Sản xuất phim phải chịu sự điều chỉnh của Luật Đấu thầu
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Tham gia góp ý xây dựng dự thảo Luật, nhiều đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước. Đa số ý kiến lựa chọn phương án 2 (giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng hoặc đấu thầu), đề xuất giữ nguyên quy định của Luật hiện hành.

Băn khoăn Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh

Nhiều ý kiến đại biểu cũng băn khoăn về Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh. Các đại biểu cho rằng, Luật Điện ảnh 2006 đã có quy định về Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh. Theo đó, Quỹ được thành lập để sử dụng cho các hoạt động: thưởng cho phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao; hỗ trợ sản xuất phim thể nghiệm nghệ thuật, phim đầu tay được tuyển chọn để đưa vào sản xuất; hỗ trợ cho các hoạt động khác để phát triển điện ảnh. Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh bao gồm: nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài. Chính phủ quy định cụ thể việc thành lập và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh...

Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc của Quỹ này. Trên thực tế, cho đến nay, Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh chưa được triển khai. Cơ chế hiện hành chưa quy định về mô hình cũng như nguồn thu ổn định lâu dài để Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh tồn tại, phát triển và hoạt động hiệu quả.

Đại biểu Trần Văn Thức (Đoàn Thanh Hóa) đề nghị cân nhắc bỏ quy định này vì: Luật hiện hành đã quy định thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh nhưng 10 năm qua không triển khai thực hiện được. Nội dung chi của Quỹ trùng với nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước. Nếu thành lập Quỹ thì Chính phủ vẫn phải cung cấp vốn điều lệ trong khi chưa có khả năng huy động Quỹ.

Đồng tình với đại biểu Trần Văn Thức, đại biểu Nguyễn Thị Huế (Đoàn Bắc Kạn) đề nghị không đưa vào dự án Luật nội dung này. Vì trong thực tiễn, có rất nhiều luật quy định thành lập các quỹ phát triển nhưng do điều kiện về ngân sách không đảm bảo cho nên không thành lập được. Như vậy, đại biểu Nguyễn Thị Huế nhận thấy, nội dung này khó khả thi trong thực tiễn mặc dù mục đích, ý nghĩa rất tốt.

Sản xuất phim phải chịu sự điều chỉnh của Luật Đấu thầu
Đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh (Đoàn Quảng Nam)

Phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, giao nhiệm vụ cho cơ quan soạn thảo tham mưu với Chính phủ hoàn thiện từng bước và trình Quốc hội đóng góp ý kiến để Cơ quan soạn thảo dự án Luật tiếp tục tiếp thu, báo cáo với Quốc hội tại Kỳ họp lần thứ 3. Vì vậy, trong phiên thảo luận ở Tổ cũng như Phiên thảo luận tại Hội trường cho thấy, các đại biểu Quốc hội rất quan tâm và đều mong muốn là phải tìm được những giải pháp tối ưu nhất để xây dựng hoàn thiện Luật Điện ảnh nhằm thực hiện được những nội dung cốt lõi mà Chủ tịch Quốc hội đã đề ra về 2 trụ cột: Điện ảnh không chỉ là ngành văn hóa nghệ thuật mà còn là một trong những nhóm ngành kinh tế…

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, trong phiên thảo luận, có ý kiến đề nghị là bỏ thẩm định kịch bản đối với phim hợp tác, sử dụng phim hợp tác liên doanh với nước ngoài. Tuy nhiên, trong thực hiện đang xảy ra một vấn đề là thời gian qua có hãng phim liên kết, liên doanh với nước ngoài không tuân thủ và vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, các phim hợp tác với nước ngoài thường sau đó lại không phổ biến tại Việt Nam. Vì vậy, nếu như không có thẩm định thì không kiểm soát được tính chính xác của phim so với thực tế lịch sử của Việt Nam. Đây là một vấn đề khó mà cơ quan soạn thảo đang cân nhắc và tính toán để đưa vào dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Về vấn đề sản xuất phim theo ngân sách của Nhà nước đặt hàng và Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết, có nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng nên tổ chức đấu thầu. Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xem xét và cân nhắc. Tuy nhiên, do ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, trong khi thực hiện đấu thầu thì hầu như là không có đơn vị nào đấu thầu. Vì vậy, Bộ mong muốn Quốc hội xem xét để có những giải pháp hiệu quả hơn về vấn đề này.

Về Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh, theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, ở nhiều quốc gia có nền điện ảnh phát triển đều áp dụng xây dựng Quỹ này. Cơ quan soạn thảo dự án Luật cho rằng, Việt Nam cũng cần phải có Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh thì mới có điều kiện để hỗ trợ các đối tượng hưởng Quỹ.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đưa học sinh trở lại trường sớm nhất, an toàn nhất

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đưa học sinh trở lại trường sớm nhất, an toàn nhất

(LĐTĐ) Trao đổi với báo chí chiều 29/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Thường trực Thành ủy đã thống nhất ...
Hơn 2,7 triệu trẻ em được liên thông đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế trên môi trường điện tử

Hơn 2,7 triệu trẻ em được liên thông đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế trên môi trường điện tử

(LĐTĐ) Tính đến ngày 19/11/2021, trên hệ thống đã ghi nhận 21.199.519 trường hợp đăng ký khai sinh, trong đó có 6.467.917 trẻ em được đăng ký khai sinh và cấp ...
Khẩn trương xây dựng cơ chế giải phóng mặt bằng đối với công trình ngầm

Khẩn trương xây dựng cơ chế giải phóng mặt bằng đối với công trình ngầm

(LĐTĐ) Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội là dự án đầu tiên giải phóng mặt bằng liên quan đến công ...
Ngành GD&ĐT Hà Nội phát động cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến

Ngành GD&ĐT Hà Nội phát động cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong ...
Xét xử vụ Nhật Cường: Đại điện Công ty vắng mặt, các nhân viên không đồng ý chịu trách nhiệm thay ông chủ

Xét xử vụ Nhật Cường: Đại điện Công ty vắng mặt, các nhân viên không đồng ý chịu trách nhiệm thay ông chủ

(LĐTĐ) Sáng 29/11, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán ...
Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay thẳng thường lệ đầu tiên đến Mỹ

Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay thẳng thường lệ đầu tiên đến Mỹ

(LĐTĐ) Sáng 29/11, chuyến bay mang số hiệu VN98 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã hạ cánh tại sân bay San Francisco, trở thành chuyến bay ...
Bất động sản vùng vệ tinh - cơ hội “vàng” cho những nhà đầu tư bản lĩnh

Bất động sản vùng vệ tinh - cơ hội “vàng” cho những nhà đầu tư bản lĩnh

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia, đối với thị trường bất động sản vùng vệ tinh, nhóm khách hàng đầu tiên luôn là các nhà đầu tư với lợi thế về nguồn ...

Tin khác

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 26/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.
Giao lưu trực tuyến: "Linh hoạt thích ứng an toàn với dịch để phục hồi, phát triển kinh tế"

Giao lưu trực tuyến: "Linh hoạt thích ứng an toàn với dịch để phục hồi, phát triển kinh tế"

(LĐTĐ) Sáng nay (26/11), tại tòa soạn, báo Lao động Thủ đô đã tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề "Linh hoạt thích ứng an toàn với dịch để phục hồi, phát triển kinh tế".
Giao lưu trực tuyến "Linh hoạt thích ứng an toàn với dịch để phục hồi, phát triển kinh tế"

Giao lưu trực tuyến "Linh hoạt thích ứng an toàn với dịch để phục hồi, phát triển kinh tế"

(LĐTĐ) Nhằm thiết thực triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"; góp phần thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế của thành phố Hà Nội trong điều kiện bình thường mới, sáng mai (26/11), Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến tại tòa soạn với chủ đề "Linh hoạt thích ứng an toàn với dịch để phục hồi, phát triển kinh tế".
Tăng cường sự tham gia, đóng góp của Việt Nam lĩnh vực an ninh phi truyền thống

Tăng cường sự tham gia, đóng góp của Việt Nam lĩnh vực an ninh phi truyền thống

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ các hoạt động tiến tới Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, ngày 23/11, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Phiên thảo luận “Đối ngoại đa phương: Tăng cường sự tham gia, đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương trong xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống”.
Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc: Văn hóa là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước

Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc: Văn hóa là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước

(LĐTĐ) Sáng nay (24/11), tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Xem xét sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh trong Chương trình xây dựng luật năm 2022

Xem xét sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh trong Chương trình xây dựng luật năm 2022

(LĐTĐ) Sáng 22/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc Phiên họp thứ 5 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Trong đó, UBTVQH sẽ xem xét đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.
Kích hoạt hệ thống hoá đơn điện tử góp phần thúc đẩy chuyển đổi số

Kích hoạt hệ thống hoá đơn điện tử góp phần thúc đẩy chuyển đổi số

(LĐTĐ) Sáng nay (21/11), tại trụ sở Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố triển khai Hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT). Việc chuyển đổi sang HĐĐT có ý nghĩa quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về mức chi phí quản lý Quỹ BHXH giai đoạn 2022-2024

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về mức chi phí quản lý Quỹ BHXH giai đoạn 2022-2024

(LĐTĐ) Về các vấn đề kinh tế - xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tình hình thực hiện chi phí quản lý sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) giai đoạn 2019-2021 và quyết định mức chi phí quản lý Quỹ BHXH giai đoạn 2022-2024.
Long trọng Lễ tưởng niệm hơn 2,3 vạn đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19

Long trọng Lễ tưởng niệm hơn 2,3 vạn đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19

(LĐTĐ) Đúng 20 giờ tối nay (19/11), Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, với sự phối hợp của thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và một số tỉnh, thành phố đã diễn ra trang trọng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc mừng Trường Đại học Y Hà Nội nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc mừng Trường Đại học Y Hà Nội nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 19/11, nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ đã đến thăm Trường Đại học Y Hà Nội, dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 và gặp mặt, tri ân các thầy giáo, cô giáo của nhà trường.
Xem thêm
Phiên bản di động