M
Xin chờ trong giây lát...

Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình: Tạo kế sinh nhai bền vững cho đoàn viên công đoàn

Một trong những chương trình tín dụng ưu đãi có ý nghĩa lớn đối với đoàn viên công đoàn, người lao động Thủ đô được Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình triển khai đó là hỗ trợ vay vốn với lãi xuất cực kỳ thấp, thủ tục vay đơn giản, giải ngân nhanh chóng. Sau hơn 12 năm triển khai, nguồn vốn này đã tiếp sức kịp thời cho hàng chục nghìn đoàn viên, người lao động thoát nghèo và chống tái nghèo.