M
17:19 | 21/02/2020

Phát huy sức mạnh của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn đề nghị các cấp công đoàn động viên sức mạnh to lớn trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cùng  chuyên môn khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”… thi đua bứt phá, thiết thực góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước. 

phat huy suc manh cua doan vien nguoi lao dong Bảo đảm an toàn sức khỏe cho đoàn viên, người lao động
phat huy suc manh cua doan vien nguoi lao dong Tổng Liên đoàn kêu gọi đoàn viên, người lao động sẵn sàng đăng ký hiến máu
phat huy suc manh cua doan vien nguoi lao dong Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động
phat huy suc manh cua doan vien nguoi lao dong
Từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đã có hàng ngàn sáng kiến được phát huy

Theo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tạo tiền đề để cả nước phấn đấu thực hiện kế hoạch 5 năm 2021- 2025.

Để thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã phát động đợt thi đua sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp công đoàn với chủ đề: CNVCLĐ cả nước thi đua đổi mới, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, lập thành tích thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X.

Phong trào thi đua trong các cấp công đoàn, đoàn viên và người lao động sẽ được triển khai trong 2 đợt: Đợt 1 (từ nay đến ngày 30/5/2020) với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng sinh nhật Bác”; đợt 2 (từ 1/6 đến hết năm 2020) với chủ đề “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Theo đó, với tổ chức Công đoàn, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành công đoàn các cấp thông qua việc đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Tổng Liên đoàn đề nghị các cấp công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua, ra sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, chào mừng các ngày kỷ niệm và sự kiện lớn trong năm 2020, gắn với chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”. Trong đó, đặc biệt chú trọng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, hướng trọng tâm vào kết quả phục vụ nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

Với đoàn viên và người lao động, Tổng Liên đoàn cũng đề nghị các cấp công đoàn động viên sức mạnh to lớn của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cùng với chuyên môn, chính quyền các cấp dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”… phấn đấu tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thi đua bứt phá, đạt các mốc mới, hưởng ứng thiết thực lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ. 

“Các cấp công đoàn phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cá nhân, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2020. Kết quả các phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các sản phẩm, các phần việc cụ thể, có ý nghĩa và mang lại giá trị kinh tế, xã hội cao, hiệu quả thiết thực đối với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Công đoàn”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị: 

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng cho biết, Tổng Liên đoàn sẽ đánh giá việc thực hiện chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019 - 2023”; Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. 

Trước đó, trong năm 2019, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019 - 2023” , vận động đoàn viên công đoàn, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của từng doanh nghiệp và sự lớn mạnh của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước. 

Tổng Liên đoàn cũng đã tổ chức phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn và Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X năm 2020.

Theo đó, các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động được đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng, tham gia, đăng ký thực hiện 3.357 đề tài, 129.706 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi 19.478 tỷ đồng. Tiêu biểu như tại Công đoàn Công Thương Việt Nam, đoàn viên, người lao động đăng ký thực hiện trên 30.000 sáng kiến, giá trị làm lợi 2.800 tỷ đồng; tại Công đoàn Điện lực Việt Nam, đoàn viên, người lao động đã đăng ký 1.236 giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, trong đó có 37 sáng kiến được công nhận ở cấp Tập đoàn với giá trị làm lợi là 97,3 tỷ đồng. Tại tỉnh Bến Tre, CNVCLĐ đã có 6.674 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 212 đề tài khoa học với tổng giá trị làm lợi khoảng 1,8 tỷ đồng, có 39 công trình đăng ký gắn biển (trong đó đã gắn biển được 15 công trình)…  

B.Duy

Nguồn :