Xin chờ trong giây lát...

Nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội

15/05/2021 17:44
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Đức Duy - Lương Hằng

Phiên bản di động