Xin chờ trong giây lát...

Nguyên tắc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân

12/05/2021 15:45
Theo Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các nguyên tắc: Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Theo Đức Duy

Phiên bản di động