M

Người họa sĩ 40 năm ghép vải thành tranh

Gần 40 năm theo đuổi nghệ thuật ghép vải thành tranh, họa sĩ Trần Thanh Thục đã tạo ra được nhiều tác phẩm tranh vải suất sắc. Đề tài xuyên suốt trong các tác phẩm tranh vải của họa sĩ Thanh Thục là đề tài ngợi ca đất nước, con người Việt Nam. Dù đã ở cái tuổi 60, thế nhưng họa sĩ Thanh Thục vẫn say mê làm tranh vải, đưa nghệ thuật tranh ghép vải gần hơn với công chúng.