Xin chờ trong giây lát...

Ngày đầu triển khai lập 21 chốt kiểm soát việc ra vào "vùng đỏ" ngày 4/9

04/09/2021 14:47

Video nằm trong bài : Ghi nhận ngày đầu triển khai lập 21 chốt kiểm soát ra vào "vùng đỏ"

Phiên bản di động