Xin chờ trong giây lát...

Kỳ 3: Hiệu quả truyền thông chính trên nền tảng số

07/12/2023 16:08

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh; coi đây là nhân tố quan trọng để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và khát vọng dân tộc phồn vinh, hạnh phúc. Vấn đề hết sức quan trọng, mang tính quyết định, đó là cần đẩy mạnh truyền thông chính sách, tạo động lực cho giai cấp công nhân phát triển và phát huy vai trò lịch sử trong giai đoạn mới.

Video nằm trong bài : Kỳ cuối: Đồng hành xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh

Phiên bản di động