Xin chờ trong giây lát...

Khuyến cáo 7 nhóm đối tượng cần tiêm vắc xin Covid-19 tại bệnh viện

16/07/2021 09:51
Bộ Y tế ra Quyết định 3445/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Trong quyết định này Bộ Y tế cũng khuyến cáo 7 nhóm đối tượng cần tiêm vắc xin Covid-19 tại bệnh viện.

Video nằm trong bài : Khuyến cáo 7 nhóm đối tượng cần tiêm vắc xin Covid-19 tại bệnh viện

Phiên bản di động