Xin chờ trong giây lát...

Hiệu quả từ phong trào "Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu"

13/11/2021 13:53
Các cấp công đoàn Thủ đô đã triển khai có hiệu quả công tác vận động công nhân, viên chức, lao động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức Công đoàn giúp công nhân, viên chức, lao động yên tâm công tác, lao động, sản xuất, cống hiến cho xã hội. Trong số các nội dung về công tác gia đình, nổi bật là hoạt động biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu. Việc làm này được tổ chức hàng năm và đạt được những hiệu quả thiết thực.

Video nằm trong bài : Hiệu quả từ phong trào "Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu"

Phiên bản di động