M
06/10/2020 18:16

Hà Nội: 81 đồng chí được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành khoá XVII

(LĐTĐ) Tổng số nhân sự được giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 81 đồng chí, bầu tại Đại hội là 71 đồng chí (số dư 14,08%). Trong đó, nhân sự tái cử: 47/81 đồng chí (58,02%); nhân sự lần đầu: 34/81 đồng chí (41,98%); số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: 17 đồng chí.

Hà Nội đặt mục tiêu cạnh tranh với các thành phố lớn trong khu vực Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 11-13/10/2020 Thường trực Thành ủy duyệt công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Chiều nay (6/10), Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết…

Hà Nội: 81 đồng chí được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành khoá XVII
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết, đến 18/8/2020, toàn bộ 50 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt kết quả tốt, Hà Nội là một trong những địa phương hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở sớm của cả nước. Đây là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đã được Ban Thường vụ chỉ đạo sát sao, đúng quy trình. Hà Nội cũng đã triển khai các bước quy trình giới thiệu nhân sự và xây dựng Đề án nhân sự trình Bộ Chính trị phê duyệt để tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII được thực hiện đảm bảo đúng quy định, công khai, dân chủ, đề cao trách nhiệm tập thể Ban Chấp hành và từng cá nhân các đồng chí Thành ủy viên, đúng nguyên tắc, tạo đoàn kết, nhất trí cao.

Tổng số nhân sự được giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 81 đồng chí, bầu tại Đại hội là 71 đồng chí (số dư 14,08%). Trong đó, nhân sự tái cử: 47/81 đồng chí (58,02%); nhân sự lần đầu: 34/81 đồng chí (41,98%); số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: 17 đồng chí. Số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII gồm: 13 đồng chí, trong đó có chủ nhiệm và 4 phó chủ nhiệm.

Hà Nội: 81 đồng chí được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành khoá XVII
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học báo cáo tại cuộc họp

Theo đồng chí Phạm Thanh Học, Chủ đề Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội: "Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố diễn ra từ ngày 11/10/2020 đến ngày 13/102020 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Phiên trù bị diễn ra vào ngày 11/10/2020. Phiên khai mạc Đại hội diễn ra vào sáng ngày 12/10/2020; phiên bế mạc vào ngày 13/10/2020 truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngay sau khi Đại hội kết thúc, Thành phố sẽ tổ chức họp báo thông báo kết quả Đại hội.

Trao đổi một số nội dung báo chí quan tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Văn kiện của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chuẩn bị rất kỹ. Văn kiện đã kết tinh được trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

Hà Nội: 81 đồng chí được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành khoá XVII
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thông tin tại cuộc họp

Đáng chú ý, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, Thành ủy Hà Nội dự kiến sẽ xây dựng 10 chương trình công tác trong nhiệm kỳ tới, cố gắng đầu năm tới sẽ triển khai, mục tiêu là sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Bên cạnh những chương trình công tác đang triển khai, nhiệm kỳ tới Hà Nội sẽ bổ sung 3 chương trình mới. Cụ thể, chương trình về phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; Chương trình về chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế đô thị; Chương trình về đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho người dân. "Mục tiêu cuối cùng là làm sao nâng cao đời sống người dân, và người dân phải được thụ hưởng thành quả phát triển của Thành phố", đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Liên quan đến những nội dung về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Văn Phong khẳng định, đây vẫn là chương trình quan trọng, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai. Nhưng điểm mới của nhiệm kỳ tới là xây dựng nông thôn mới gắn chặt với phát triển kinh tế nông thôn và cơ cấu lại ngành nông nghiệp với mục đích là nâng cao chất lượng đời sống người nông dân. Mục tiêu của nhiệm kỳ tới là thành phố sẽ đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó: 20% nông thôn mới kiểu mẫu và 60% nông thôn mới nâng cao.

Về việc chọn 3 khâu đột phá, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, Thành phố xác định nếu giải quyết được sẽ gỡ được nút thắt để tạo động lực phát triển các lĩnh vực khác. Trong đó, về hạ tầng, Hà Nội sẽ quan tâm đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số. Cùng với đó, Hà Nội cũng sẽ xác định đột phá về thể chế, với việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; sửa đổi Luật Thủ đô và tăng cường phân cấp phân quyền. Khâu đột phá thứ ba, Hà Nội xác định sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với đổi mới sáng tạo. Trong đó, thành phố sẽ đưa yếu tố văn hóa và con người Hà Nội là nguồn lực to lớn, quan trọng mang tính phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô.

Hà Nội: 81 đồng chí được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành khoá XVII
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo thông tin tại cuộc họp

Thông tin về quy trình nhân sự đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, Thành phố đã thực hiện đánh giá các hồ sơ có tính pháp lý để trình các cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt; đồng thời thực hiện đầy đủ quy trình 5 bước một cách nghiêm túc theo đúng quy định của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Vũ Đức Bảo khẳng định, đề án nhân sự đã bám sát về trình độ năng lực, phẩm chất cán bộ… Với các nội dung liên quan tới kê khai tài sản cán bộ, các hồ sơ trình đại hội đều được thực hiện theo quy định và đều được các cơ quan chức năng thẩm định.

Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, đến nay công tác phục vụ cơ bản hoàn tất. Theo đó, công tác đảm bảo cơ sở vật chất đều được đảm bảo an toàn phục vụ Đại hội như: Hội trường trung tâm; trung tâm báo chí; các phòng chức năng… Đối với công tác ăn nghỉ, đều được chuẩn bị chu đáo và thuận tiện cho việc đi lại của các đại biểu. Đồng thời, giao Công an Thành phố xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh, phòng cháy chữa cháy và Bộ Tư lệnh Thủ đô đảm bảo an toàn những nơi diễn ra Đại hội.

Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, hiện nay đã giao Sở Y tế chuẩn bị mọi điều kiện và tiến hành khử khuẩn tất cả các nơi diễn ra Đại hội. Đồng thời, bố trí máy kiểm tra thân nhiệt tự động tại cửa ra vào Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô; nước rửa tay; khẩu trang. Chuẩn bị đội y tế đảm bảo công tác khử khuẩn tại khách sạn nơi các đại biểu ở. Còn đối với công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đã yêu cầu Sở Y tế lưu lại các mẫu ăn hàng ngày để kiểm tra việc an toàn và phục vụ tốt nhất cho các đại biểu tham dự Đại hội.

Hà Nội: 81 đồng chí được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành khoá XVII
Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thông tin tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ thành phố đã hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn nổi bật. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đã hoàn tất. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng chí Đào Đức Toàn tin tưởng, Đại hội sẽ thu được các kết quả thành công tốt đẹp.

Đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh, Đại hội sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu, kết quả của nhiệm kỳ trước, có tầm nhìn gắn với những mốc lịch sử quan trọng của đất nước đến năm 2030, 2045. Chủ đề của đại hội cũng đã thể hiện được tinh thần đổi mới, kế thừa và phát triển. Yêu cầu đòi hỏi trong nhiệm kỳ mới đó là tinh thần gương mẫu của Đảng bộ Hà Nội. Xây dựng đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng tổ chức, con người gương mẫu mang tầm vóc của Đảng bộ Hà Nội, yêu cầu với cả nước, nhân dân Thủ đô. Đồng thời, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, khơi dậy ý chí và phát huy, huy động sự tham gia của nhân dân đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Hà Nội: 81 đồng chí được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành khoá XVII
Quang cảnh cuộc họp

Đối với công tác nhân sự, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, khẳng định toàn bộ hồ sơ của 81 nhân sự được giới thiệu tại đại hội đã được hoàn thiện theo đúng quy định của Trung ương. Công tác này được triển khai công phu, dân chủ, đúng quy trình. Đây là kết quả của quá trình theo dõi, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng.

Đồng chí Đào Đức Toàn cho biết, công tác phục vụ cho đại hội đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Đến nay, việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã hoàn thành về công tác chuẩn bị.

Ngoài ra, để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Trung ương đã hướng dẫn cụ thể mức chi tặng quà cho các đại biểu. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, các chế độ chi tiêu tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đều được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Đảng, Nhà nước. Sau đại hội, việc triển khai những chương trình công tác, chủ trương quyết sách sẽ được sớm đi vào cuộc sống trên tinh thần khơi dậy ý chí và phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến.

Hoàng Phúc

Nguồn :